Detail předmětu

Informatika

Akademický rok 2023/24

MU001 předmět zařazen v 1 studijním plánu

B-P-C-MI (N) / MI zimní semestr 1. ročník

Základní správa a užívání operačního systému.
Počítačové sítě, Internet (principy, síťové protokoly, služby Internetu).
Bezpečnost práce v počítačových sítích.
Základy počítačové grafiky a zpracování obrazu.
Počítačové zpracování dokumentů, základy typografie.
Pokročilé řešení inženýrských úloh v prostředí MS Excel.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Základní teoretické znalosti z informatiky použitelné v dalších předmětech. Kvalitní znalost tabulkových procesorů pro inženýrské výpočty.

Znalosti

Znalost použití tabulkových procesorů pro zpracování dat, inženýrské výpočty a obecné problémy stavebního inženýrství.

Prerekvizity

Základy informatiky ve středoškolském rozsahu.

Jazyk studia

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Cvičení

13 týdnů, 4 hod./týden, povinné

Osnova

1. Seznámení studentů s prací v počítačových učebnách a v počítačové síti FAST, se zásady bezpečnosti práce v sítích a s aplikacemi intranetu informačního systému FAST, které budou využívat pro řízení svého studia. 2. Práce v tabulkových procesorech: Adresace buněk, vlastní názvy buněk, vkládání dat a chování dat při kopírování obsahu buněk, formátování buněk (vlastní formát), vytváření a kopírování vzorců, použití funkcí ve vzorcích. 3. Podmíněné formátování buněk, ověřování (vstupních) dat, import dat (z měřicích přístrojů apod.). 4. Grafické výstupy. 5. Komplexní souhrnné příklady řešení oborově zaměřených zadání pomocí tabulkových procesorů. 6. Databázové aplikace v tabulkových procesorech (třídění dat, kontingenční tabulky, filtrování dat z DB atd.). 7. Analytické nástroje: Hledání řešení, řešitel. 8.-9. Základy počítačové typografie: Zpracování hladkého textu, struktura dokumentu, styly, struktura nadpisů kapitol, popisky, odkazy, obsah atd. 10. Sazba technických dokumentů: Vzorce, tabulky, obrázky atd. 11.–12. Základy grafiky: Úpravy obrázků/fotografií v textovém procesoru a rastrovém editoru, parametry obrazů/fotografií pro sazbu, jejich začlenění do dokumentu. 13. Zápočtový test a kontrola souhrnného dokumentu.