Detail předmětu

Prostorové modelování v systémech CAD

Akademický rok 2022/23

IU54 předmět zařazen ve 2 studijních plánech

D-P-C-GK zimní semestr 1. ročník

D-K-C-GK zimní semestr 1. ročník

Pokročilé využití vlastností moderních CAD systémů. Tvorba prostorových modelů — obecné operace s prostorovými modely, množinový kalkul, možnosti konstrukčních příkazů v prostoru. Různé způsoby zobrazení modelu a jejich použití. Techniky fotorealistického zobrazení modelu.

Garant předmětu

RNDr. Helena Novotná

Zajišťuje ústav

Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky

Cíl

Samostatná tvorba pokročilé rovinné výkresové dokumentace.
Základy modelování prostorových objektů a jejich vizualizace.

Osnova

1. Základní orientace v prostoru, výřezy, souřadné systémy
2. Pohledy na model, způsoby zobrazení modelu
3. Drátěný model
4. 3Dplochy a jejich použití
5. Přímo zadávaná tělesa a jejich vlastnosti
6. Modelování pomocí množinových operací
7.-9. Další modelační techniky
10. Perspektiva a pohledy na model
11. Mapování materiálů na model
12. Světla, scény, pozadí
13. Fotorealistické zobrazení scény a možnosti prezentace výsledků prostorového modelování

Prerekvizity

Modelování v rovině v CAD systému

Jazyk výuky

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/253350

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Základní orientace v prostoru, výřezy, souřadné systémy
2. Pohledy na model, způsoby zobrazení modelu
3. Drátěný model
4. 3Dplochy a jejich použití
5. Přímo zadávaná tělesa a jejich vlastnosti
6. Modelování pomocí množinových operací
7.-9. Další modelační techniky
10. Perspektiva a pohledy na model
11. Mapování materiálů na model
12. Světla, scény, pozadí
13. Fotorealistické zobrazení scény a možnosti prezentace výsledků prostorového modelování