Detail předmětu

Prostorové modelování v systémech CAD

IU54 předmět zařazen ve 2 studijních plánech

Ph.D. prez. program I > GAK povinně volitelný zimní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program IK > GAK povinně volitelný zimní semestr 1. ročník 8 kreditů

Pokročilé využití vlastností moderních CAD systémů. Tvorba prostorových modelů — obecné operace s prostorovými modely, množinový kalkul, možnosti konstrukčních příkazů v prostoru. Různé způsoby zobrazení modelu a jejich použití. Techniky fotorealistického zobrazení modelu.

Garant předmětu

RNDr. Helena Novotná

Zajišťuje ústav

Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky

Prerekvizity

Modelování v rovině v CAD systému

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Cíl

Samostatná tvorba pokročilé rovinné výkresové dokumentace.
Základy modelování prostorových objektů a jejich vizualizace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

3 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Základní orientace v prostoru, výřezy, souřadné systémy
2. Pohledy na model, způsoby zobrazení modelu
3. Drátěný model
4. 3Dplochy a jejich použití
5. Přímo zadávaná tělesa a jejich vlastnosti
6. Modelování pomocí množinových operací
7.-9. Další modelační techniky
10. Perspektiva a pohledy na model
11. Mapování materiálů na model
12. Světla, scény, pozadí
13. Fotorealistické zobrazení scény a možnosti prezentace výsledků prostorového modelování