Detail předmětu

Systémy řízení bází dat

Akademický rok 2023/24

IU53 předmět zařazen v 1 studijním plánu

D-K-C-GK / GAK letní semestr 1. ročník

Základní pojmy databázové technologie, terminologie, datové modely, modelování, databázové nástroje.
Relační model dat, relační algebra, datová integrita.
Konceptuální modelování, E-R diagramy.
Jazyky relačních DBS, jazyk SQL.
Architektury databázových systémů.
Konkrétní databázové systémy typu ISAM a server SQL.
Praktické procvičení analytických dovedností při návrhu databázového systému zvolené předmětové oblasti v prostředí konkrétní DB aplikace.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Seznámení se základními principy databázové technologie v prostředí konkrétního systému řízení báze dat. Návrh a implementace jednoduché databázové aplikace.

Osnova

1. Datové modely a jejich odraz v používaných databázích
2. Relační model dat, pojem relace a její reprezentace
3. Relační algebra
4. Konceptuální modelování
5-6. Tabulky a jejich vztahy, primární a cizí klíče, E-R diagramy
7. Indexovací techniky
8. Referenční integrita
9. Jazyk SQL, příkazy podmnožin DDL a DML
10. Konstrukce komplexního příkazu SELECT
11. Pohledy, uložené procedury v jazyce TSQL. Transakční zpracování a řízení přístupu
12. Moderní databázové systémy Oracle, MySQL, SQL Server, ISAM systémy
13. Příklad analýzy jednoduchého informačního systému

Prerekvizity

Uživatelské znalosti operačního systému, zejména práce se soubory a složkami.

Jazyk studia

čeština

Kredity

7 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Datové modely a jejich odraz v používaných databázích 2. Relační model dat, pojem relace a její reprezentace 3. Relační algebra 4. Konceptuální modelování 5-6. Tabulky a jejich vztahy, primární a cizí klíče, E-R diagramy 7. Indexovací techniky 8. Referenční integrita 9. Jazyk SQL, příkazy podmnožin DDL a DML 10. Konstrukce komplexního příkazu SELECT 11. Pohledy, uložené procedury v jazyce TSQL. Transakční zpracování a řízení přístupu 12. Moderní databázové systémy Oracle, MySQL, SQL Server, ISAM systémy 13. Příklad analýzy jednoduchého informačního systému

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné