Detail předmětu

Systémy řízení bází dat

IU53 předmět zařazen ve 2 studijních plánech

Ph.D. prez. program I > GAK povinně volitelný letní semestr 1. ročník 7 kreditů

Ph.D. kombin. program IK > GAK povinně volitelný letní semestr 1. ročník 7 kreditů

Základní pojmy databázové technologie, terminologie, datové modely, modelování, databázové nástroje. Relační model dat, relační algebra, datová integrita. Konceptuální modelování, E-R diagramy. Jazyky relačních DBS, jazyk SQL. Architektury databázových systémů. Konkrétní databázové systémy typu ISAM a server SQL. Praktické procvičení analytických dovedností při návrhu databázového systému zvolené předmětové oblasti v prostředí konkrétní DB aplikace.

Garant předmětu

doc. RNDr. Jiří Macur, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky

Prerekvizity

Uživatelské znalosti operačního systému, zejména práce se soubory a složkami.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Cíl

Seznámení se základními principy databázové technologie v prostředí konkrétního systému řízení báze dat. Návrh a implementace jednoduché databázové aplikace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

3 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Datové modely a jejich odraz v používaných databázích
2. Relační model dat, pojem relace a její reprezentace
3. Relační algebra
4. Konceptuální modelování
5-6. Tabulky a jejich vztahy, primární a cizí klíče, E-R diagramy
7. Indexovací techniky
8. Referenční integrita
9. Jazyk SQL, příkazy podmnožin DDL a DML
10. Konstrukce komplexního příkazu SELECT
11. Pohledy, uložené procedury v jazyce TSQL. Transakční zpracování a řízení přístupu
12. Moderní databázové systémy Oracle, MySQL, SQL Server, ISAM systémy
13. Příklad analýzy jednoduchého informačního systému

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné