Detail předmětu

Informační systémy a digitální kartografie

IE59 předmět zařazen ve 2 studijních plánech

Ph.D. prez. program I > GAK povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program IK > GAK povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

GIS a jiné informační systémy, jejich struktura a funkce. Modelování geografických a prostorových objektů a jejich reprezentace. Naplňování databází z primárních a sekundárních zdrojů, budování topologie a vstup atributoých údajů. Restrukturalizace údajů, generalizace v prostředí informačních systémů. Analýza sítí a obrazů a syntetické operace v informačních systémech. Vizuální reprezentace reality, animace. Současné softwarové systémy pro územně orientované informační systémy. Informační systém zeměměřictví a katastru. Vojenský informační systém o území. Státní informační systém a jeho standardy, normy a normotvorná činnost v oblasti informační technologie (ČSN, CEN, ISO). Současné aplikace informačních systémů v přírodních a technických vědách. Využití IS (GIS) při řešení havarijních situací. Síťové aplikace informačních technologii, INTERNET, INTRANET. Projektování informačních systémů a GIS. Digitální kartografická díla česká (DKM, ZABAGED, DMÚ) a světová. Principy jejich tvorby. Digitální kartografická tvorba, generalizace v digitální kartografii. Využití digitálních technologií k prezentaci a tisku map. Prostorové modelování a řešení morfometrických a kartometrických úloh v 3D. Současné softwarové produkty pro digitální kartografii ve 2D a 3D.

Garant předmětu

RNDr. Ladislav Plánka, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie

Prerekvizity

Základy GIS

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Cíl

Rozšíření znalostí o GIS a digitální kartografii

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

3 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Informační systémy, jejich struktura a funkce. GIS. Modelování geografických a prostorových objektů a jejich reprezentace.
2. Naplňování databází z primárních a sekundárních zdrojů, budování topologie a vstup atributoých údajů. Restrukturalizace údajů, generalizace v prostředí informačních systémů Analýza sítí a obrazů a syntetické operace v informačních systémech.
3. Současné softwarové systémy pro územně orientované informační systémy. Informační systém zeměměřictví a katastru.
4. Současné aplikace informačních systémů v přírodních a technických vědách. Využití IS (GIS) při řešení havarijních situací. Síťové aplikace informačních technologii, INTERNET, INTRANET.
5. Projektování informačních systémů a GIS. Digitální kartografická díla česká (DKM, ZABAGED, DMÚ) a světová. Principy jejich tvorby. Digitální kartografická tvorba, generalizace v digitální kartografii. Využití digitálních technologií k prezentaci a tisku map.
6. Prostorové modelování a řešení morfometrických a kartometrických úloh v 3D. Současné softwarové produkty pro digitální kartografii ve 2D a 3D.