Detail předmětu

Psychologie

Akademický rok 2023/24

GZ51 předmět zařazen v 1 studijním plánu

B-P-C-GK / GI zimní semestr 3. ročník

Předmět a systém psychologických věd, klasifikace psychických jevů, poznávací, citové a volní procesy a stavy, vlastnosti tělesné a výrazové, schopnosti, temperament, charakter, strukturální vlastnosti osobnosti, normalita a patologie osobnosti, motivace , stimulace a utváření osobnosti a její vývoj.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Orientace v obecné, vývojové a sociální psychologii a psychologii komunikace.
Schopnost aplikovat získané znalosti a dovednosti v osobním i profesním životě.

Znalosti

Student bude schopen orientovat se základních psychologických tématech, bude schopen tyto znalosti a dovednosti aplikovat v praxi.

Osnova

1. Místo psychologie v životě jednotlivce.
2. Členění psychologie
3. Psychologie vnímání. Vnímání na humánní a subhumánní úrovni.
4. Neuroanatomie.
5. Poznávací procesy.
6. Intelektové schopnosti a jejich poznávání.
7. Emoce. Temperament. Motivace.
8. Rozdíly mezi muži a ženami v komunikaci, vnímání apod.
9. Učení, jeho významy a druhy
10. Obecné zákony učení
11. Teorie osobnosti - psychoanalýza S. Freuda.
12. Psychosociální vývoj osobnosti.
13. Sociální vztahy ve skupinách.

Prerekvizity

Základní znalosti z obecné psychologie (na středoškolské úrovni z předmětů Občanská nauka nebo Základy společenských věd), znalost obecných elementárních pojmů z oblasti psychologie.

Jazyk studia

čeština

Kredity

2 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Místo psychologie v životě jednotlivce. 2. Členění psychologie 3. Psychologie vnímání. Vnímání na humánní a subhumánní úrovni. 4. Neuroanatomie. 5. Poznávací procesy. 6. Intelektové schopnosti a jejich poznávání. 7. Emoce. Temperament. Motivace. 8. Rozdíly mezi muži a ženami v komunikaci, vnímání apod. 9. Učení, jeho významy a druhy 10. Obecné zákony učení 11. Teorie osobnosti - psychoanalýza S. Freuda. 12. Psychosociální vývoj osobnosti. 13. Sociální vztahy ve skupinách.