Detail předmětu

Základy práva

Akademický rok 2022/23

GZ02 předmět zařazen ve 2 studijních plánech

B-P-C-GK zimní semestr 1. ročník

B-K-C-GK zimní semestr 1. ročník

Systém práva českého státu, jeho vývoj a postavení ve světovém kontextu jako součást "Evropského práva". Nejvyšší právní normy našeho státu tvořící ústavní pořádek České republiky. Ústava ČR a rozdělení moci ve státě. Moc zákonodárná, moc výkonná, moc soudní. Úprava základních lidských práv a svobod. Přehled všech možností a způsobů podnikání. Podnikání fyzických a právnických osob podle občanského a obchodního zákoníku a živnostenského zákona. Podnikání na základě autorizace. Základní pracovněprávní vztahy. Náležitosti pracovní smlouvy. Správní delikty.

Garant předmětu

Ing. Mgr. et Mgr. Josef Šíp

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd

Cíl

Seznámení se základními právními pojmy a systémem právních norem v České republice. Získání přehledu možností a způsobů podnikání. Získání přehledu o pracovněprávních vztazích, pracovních smlouvách a dohodách v praxi.

Znalosti

Student zvládne cíl předmětu a seznámí se se základními právními pojmy a systémem právních norem. Získá přehled možností a způsobů podnikání v ČR. Dále student získá přehled o pracovněprávních vztazích, pracovní smlouvě a o pracovních dohodách v praxi.

Osnova

Přednášky:
1. Úvod do předmětu, základní právní pojmy.
2. Právní řád České republiky, přehled oborů,které tvoří systém práva
ČR a jeho návaznost v rámci "Evropského práva".
3. Nejvyšší právní normy našeho státu, Ústava České republiky.
4. Rozdělění moci ve státě, moc zákonodárná.
5. Moc výkonná.
6. Moc soudní.
7. Listina základních práv a svobod.
8. Úprava základních lidských práv, politická práva, práva
národnostních a etnických menšin, hospodářská, sociální a kulturní
práva.
9. Přehled všech možností a způsobů podnikání v ČR.
10.Podnikání fyzických a právnických osob.
11.Obchodní společnosti, jejich základní znaky, postavení společníků.
12.Základní pracovněprávní vztahy, náležitosti pracovní smlouvy.
13.Správní delikty

Prerekvizity

Předmět navazuje na znalosti získané na střední škole.

Jazyk výuky

čeština

Kredity

2 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/254371

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

Přednášky:
1. Úvod do předmětu, základní právní pojmy.
2. Právní řád České republiky, přehled oborů,které tvoří systém práva
ČR a jeho návaznost v rámci "Evropského práva".
3. Nejvyšší právní normy našeho státu, Ústava České republiky.
4. Rozdělění moci ve státě, moc zákonodárná.
5. Moc výkonná.
6. Moc soudní.
7. Listina základních práv a svobod.
8. Úprava základních lidských práv, politická práva, práva
národnostních a etnických menšin, hospodářská, sociální a kulturní
práva.
9. Přehled všech možností a způsobů podnikání v ČR.
10.Podnikání fyzických a právnických osob.
11.Obchodní společnosti, jejich základní znaky, postavení společníků.
12.Základní pracovněprávní vztahy, náležitosti pracovní smlouvy.
13.Správní delikty