Detail předmětu

Účetnictví

Akademický rok 2023/24

GV53 předmět zařazen v 1 studijním plánu

B-P-C-GK / GI letní semestr 3. ročník

Právní úprava vedení účetnictví, zákon 563/91 Sb, postupy účtování. Účetní soustavy, účetnictví jednoduché a podvojné. Finanční účetnictví. Základní účtování v oblasti majetku a zdrojů. Evidence nákladů a výnosů. Účetní uzávěrka a závěrka. Práce s účetními výkazy. Význam účetnictví při finančním řízení podniku.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Získání základních dovedností a znalostí v oblasti finančního účetnictví. Schopnost zaúčtovat typické účetní případy v oblasti majetku a zdrojů, dále pak v evidenci nákladů a výnosů. Schopnost sestavit předepsané účetní výkazy a pracovat s nimi pro potřeby finančního řízení.

Znalosti

Znalostí v oblasti finančního účetnictví. Schopnost zaúčtovat typické účetní případy v oblasti majetku a zdrojů, dále pak v evidenci nákladů a výnosů.

Osnova

1.-2.Zákon 563/91 Sb. o účetnictví.
3.Majetek a zdroje krytí majetku. Rozvaha, druhy rozvah. Rozvahový den. Náklady a výnosy účetní jednotky.
4.Účet. Druhy účtů. Základní účetní případy v oblasti majetkové, účtování nákladů a výnosů.
5.Účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele. Účtování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.
6.Účtování zásob
7.Účtování na finančních účtech. Účtování pohledávek a závazků.
8.Evidence mezd. Účtování ve vztahu ke státnímu rozpočtu (daně a dotace).
9.Účtování nákladů a výnosů.
10.Časové rozlišení nákladů a výnosů. Dohadné položky.
11. Tvorba a čerpání rezerv. Vazba na daň z příjmů.
12. Účtování v účtové třídě 4 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky.
13. Účetní uzávěrka. Účetní případy konce účetního období. Uzavírání a otevírání účetních knih. Použití hospodářského výsledku.

Prerekvizity

Znalosti v oblasti financování a ekonomiky stavebního podniku.

Jazyk studia

čeština

Kredity

2 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1.-2. Zákon 563/91 Sb. o účetnictví.

3. Majetek a zdroje krytí majetku. Rozvaha, druhy rozvah. Rozvahový den. Náklady a výnosy účetní jednotky.

4. Účet. Druhy účtů. Základní účetní případy v oblasti majetkové, účtování nákladů a výnosů.

5. Účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele. Účtování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.

6. Účtování zásob

7. Účtování na finančních účtech. Účtování pohledávek a závazků. 

8. Evidence mezd. Účtování ve vztahu ke státnímu rozpočtu (daně a dotace).

9.

Účtování nákladů a výnosů.

10. Časové rozlišení nákladů a výnosů. Dohadné položky.

11. Tvorba a čerpání rezerv. Vazba na daň z příjmů.

12. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky.

13. Účetní uzávěrka. Účetní případy konce účetního období. Uzavírání a otevírání účetních knih. Použití hospodářského výsledku.