Detail předmětu

Marketing

Akademický rok 2023/24

GV52 předmět zařazen v 1 studijním plánu

B-P-C-GK / GI letní semestr 3. ročník

Marketing jako podnikatelská filozofie. Strategický marketing. Analýza trhu, okolí konkurence. SWOT analýza, analýza příležitostí firmy a ohrožení. Stanovení cílů podniku. Typové varianty marketingových strategií. Význam trhu. Marketingový mix. Výrobková politika. Distribuční politika. Komunikační politika.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Získání schopností pracovat v oblasti distribuční politiky, získávání zakázek a příležitostí ve stavební výrobě

Znalosti

Znalost v oblasti distribuční politiky, získávání zakázek a příležitostí ve stavební výrobě.

Osnova

1.Úvod do marketingu
2.Základní pojmy a principy
3.SWOT analýza českého stavebnictví, definice a příklady využití
4.Marketingový mix, strategické rozhodovací procesy v podniku.
5.-6.Specifikace marketingu pro stavebnictví
7.-8.Strategické rozhodovací procesy, strategické postupy uplatňované ve firemní praxi
9.-10.Marketingový výzkum – metody a postupy
11.Marketingově řízené firmy – východiska a zásady
12.Marketingový audit stavební firmy
13.Uplatňované prvky komunikačního mixu ve stavebnictví

Prerekvizity

Znalosti principů ekonomiky stavebního podniku.

Jazyk studia

čeština

Kredity

2 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1.Úvod do marketingu

2.Základní pojmy a principy

3.SWOT analýza českého stavebnictví, definice a příklady využití

4.Marketingový mix, strategické rozhodovací procesy v podniku.

5.-6.Specifikace marketingu pro stavebnictví

7.-8.Strategické rozhodovací procesy, strategické postupy uplatňované ve firemní praxi

9.-10.Marketingový výzkum – metody a postupy

11.Marketingově řízené firmy – východiska a zásady

12.Marketingový audit stavební firmy

13.Uplatňované prvky komunikačního mixu ve stavebnictví