Detail předmětu

Ekonomie

Akademický rok 2023/24

GV51 předmět zařazen v 1 studijním plánu

B-P-C-GK / GI letní semestr 3. ročník

Úvod do ekonomické teorie. Základní ekonomické pojmy a vztahy. Nabídka a poptávka, formování trhu. Finanční trhy – trh peněz a trh kapitálu. Základy makroekonomické teorie – makroekonomické výstupy – rovnováha a ekonomický růst – inflace a nezaměstnanost. Makroekonomická politika – hospodářská politika, její cíle a nástroje. Trh výrobků a služeb – chování spotřebitele, teorie podniku. Trh výrobních faktorů. Mezinárodní ekonomická integrace.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Získání základních pojmů a kategorií z mikroekonomie, makroekonomie a světové ekonomiky. Student získá rovněž znalosti z fungování ekonomického systému, jeho nástrojů, institucí a zákonitostí.

Znalosti

Znalost základních pojmů a kategorií z mikroekonomie, makroekonomie a světové ekonomiky.

Osnova

1.–3.Ekonomie – základní pojmy a vztahy
4.–6.Finanční trhy
7.–9.Základy makroekonomické teorie
10.–11.Makroekonomická politika
12.Trh výrobků a služeb
13.Trh výrobních faktorů. Mezinárodní ekonomická integrace

Prerekvizity

Znalosti ze základů společenských věd v rozsahu středoškolských znalostí.

Jazyk studia

čeština

Kredity

2 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1.–3.Ekonomie – základní pojmy a vztahy 4.–6.Finanční trhy 7.–9.Základy makroekonomické teorie 10.–11.Makroekonomická politika 12.Trh výrobků a služeb 13.Trh výrobních faktorů. Mezinárodní ekonomická integrace