Detail předmětu

Ekonomika

Akademický rok 2023/24

GV01 předmět zařazen v 1 studijním plánu

B-P-C-GK / GI letní semestr 2. ročník

Odvětví stavebnictví a stavební podnik, vznik zánik a sanace podniku
Činnosti stavebního podniku, organizace a výroba, odbyt, prodej, marketing
Investiční činnost v podniku, finance a daně, stavební zakázky a ceny, smluvní vztahy

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Získání znalostí o jednotlivých základních disciplínách podnikové ekonomiky se zaměřením na stavební výrobu. Schopnost se orientovat v podnikové ekonomice stavební výroby a v oceňování s ohledem na podmínky stavebního trhu.

Znalosti

Znalostí o jednotlivých základních disciplínách podnikové ekonomiky se zaměřením na stavební výrobu.

Osnova

1.Postavení podniku v národním hospodářství, odvětví stavebnictví a stavební podnik
2.Charakteristika podniku, zvláštnosti st. podniku, výroba
3.Založení podniku, sanace a jeho zánik, sdružování podniků, typy sdružování ve stavební výrobě
4.Řízení podniku, plánování, organizace a kontrola
5.–7.Materiál a zásoby, pracovní síla, výrobní stroje a zřízení
8.Investiční činnost v podniku
10.Odbyt, prodej, marketing
11.Podnikové finance a ekonomické informace, daně
12.Stavební zakázky a ceny
13.Smluvní vztahy

Prerekvizity

Znalosti základních ekonomických pojmů a vztahů. Základy makroekonomické a mikroekonomické teorie.

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1.Postavení podniku v národním hospodářství, odvětví stavebnictví a stavební podnik

2.Charakteristika podniku, zvláštnosti st. podniku, výroba

3.Založení podniku, sanace a jeho zánik, sdružování podniků, typy sdružování ve stavební výrobě

4.Řízení podniku, plánování, organizace a kontrola

5.–7.Materiál a zásoby, pracovní síla, výrobní stroje a zřízení

8.-9.Investiční činnost v podniku

10.Odbyt, prodej, marketing

11.Podnikové finance a ekonomické informace, daně

12.Stavební zakázky a ceny

13.Smluvní vztahy

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Úvod do problematiky, program výuky, instrukce a pokyny

2. Klasifikace

3. Smlouvy o dílo, žaloba o zaplacení ceny díla

4. Investice

5. Odpisy

6. Daně

7. Účetnictví a financování

8. Náklady na materiál a na stroje

9. Mzdy

10. Kalkulace ceny stavební práce

11. Cena stavebního objektu

12. Zápočtový test

13. Zápočet