Detail předmětu

AutoCAD

Akademický rok 2023/24

GU52 předmět zařazen v 1 studijním plánu

B-P-C-GK / GI letní semestr 2. ročník

Možnosti CAD systémů při tvorbě 2D výkresů (kreslení, editace, popis výkresu, bloky, hladiny, výstup výkresu).
Praktické zvládnutí standardního CAD systému pro tvorbu výkresové dokumentace.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Samostatná tvorba rovinné výkresové dokumentace.

Znalosti

Praktické dovednosti tvorby a výstupu 2D výkresů v prostředí AutoCAD

Osnova

1. Pomocné režimy, kreslení čárových objektů.
2. Kreslení čárových objektů – pokračování, vlastnosti objektů, typy čar, hladiny.
3. Úpravy objektů.
4. Bloky, příprava rozvržení.
5. Samostatná práce: opakování kreslení, modifikace, příprava rozvržení.
6. Šrafování, texty.
7. Kótování, multiodkazy.
8. Získávání informací z výkresu.
9. Tabulky, extrakce dat, extení reference
10. Zápočtový test.

Prerekvizity

Uživatelské znalosti operačního systému, práce se soubory a složkami.

Jazyk studia

čeština

Kredity

2 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

Úvod do předmětu, seznámení s prostředím, zadávání příkazů, souřadné systémy, jednotky, zadávání a kreslení bodů. Pomocné režimy, kreslení čárových objektů. Kreslení čárových objektů – pokračování, vlastnosti objektů, typy čar, hladiny. Úpravy objektů. Bloky, příprava rozvržení. Samostatná práce: opakování kreslení, modifikace, příprava rozvržení. Šrafování, texty. Kótování, multiodkazy. Získávání informací z výkresu, tabulky, extrakce dat, extení reference Zápočtový test.