Detail předmětu

Základy informatiky

Akademický rok 2023/24

GU01 předmět zařazen v 1 studijním plánu

B-P-C-GK / GI zimní semestr 1. ročník

Principy činnosti počítačů - základní komponenty počítače, spolupráce procesoru s operační pamětí a periferním zařízením,
řadiče periferních zařízení, I/O porty, přerušení, DMA, standardní rozhraní počítače.
Operační systém počítače, jeho význam, struktura a klasifikace.
Hlavní úkoly operačního systému - správa procesů, paměti a systému souborů, použití OS z hlediska uživatele.
Počítačové sítě, Internet - principy, síťové protokoly a služby.
Základy zpracování hromadných dat.
Základy počítačové grafiky.
Počítačové zpracování dokumentů, základy typografie.
Pokročilé řešení inženýrských úloh v prostředí MS Excel.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Základní teoretické znalosti z informatiky použitelné v dalších předmětech. Kvalitní znalost tabulkových procesorů pro inženýrské výpočty.

Znalosti

Teoretický přehled o následujících oblastech výpočetní techniky a informatiky:
Principy činnosti počítačů
Základy architektury operačních systémů
Pricipy počítačových sítí
Úvod do homadného zpracování dat
Principy počítačové grafiky
Úvod do počítačové typografie
Praktické dovednosti využívání tabulkových procesorů

Osnova

1. Procesor a operační paměť, struktura paměti, reprezentace dat, instrukční sada.
2. Registry procesoru, paměťová sběrnice, klasifikace instrukcí.
3. Principy spolupráce s periferním zařízením, I/O řadiče, porty, přerušení, DMA. Pojem programu a podprogramu, zásobník, souborový systém.
4. Operační systémy, význam a klasifikace. Hlavní úkoly OS, správa procesů, správa paměti, správa periferních zařízení.
5. Hlavní principy a trendy MS Windows a Unix-like systémů, přístup k systému souborů, uživatelské prostředí.
6. Základy Internetu a jeho služeb. Otázky počítačové bezpečnosti.
7. Počítačová grafika, reprezentace barev, palety. Rastrové formáty uložení grafických dat.
8. Vektorové grafické formáty. Grafická primitiva, základní technologie grafické simulace reality.
9. Základy počítačové typografie, písmo, typografické míry, sazba, formát tiskoviny, základní programy na zpracování textu, jazyky pro popis stránky.
10. Důležité principy práce v prostředí MS Word – organizace dokumentu, styly, šablony, vkládání a správa objektů, problematika referencí.
11. Základy hromadného zpracování dat. Datové modely, primární a cizí klíče, datová integrita, obchodní pravidla a omezení, dotazovací jazyky.
12. Přehled používaných databázových nástrojů a jazyka SQL.
13. Prostředky pro práci s databází v prostředí MS Excel.

Prerekvizity

Základy informatiky ve středoškolském rozsahu

Jazyk studia

čeština

Kredity

2 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 1 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Procesor a operační paměť, struktura paměti, reprezentace dat, instrukční sada. 2. Registry procesoru, paměťová sběrnice, klasifikace instrukcí. 3. Principy spolupráce s periferním zařízením, I/O řadiče, porty, přerušení, DMA. Pojem programu a podprogramu, zásobník, souborový systém. 4. Operační systémy, význam a klasifikace. Hlavní úkoly OS, správa procesů, správa paměti, správa periferních zařízení. 5. Hlavní principy a trendy MS Windows a Unix-like systémů, přístup k systému souborů, uživatelské prostředí. 6. Základy Internetu a jeho služeb. Otázky počítačové bezpečnosti. 7. Počítačová grafika, reprezentace barev, palety. Rastrové formáty uložení grafických dat. 8. Vektorové grafické formáty. Grafická primitiva, základní technologie grafické simulace reality. 9. Základy počítačové typografie, písmo, typografické míry, sazba, formát tiskoviny, základní programy na zpracování textu, jazyky pro popis stránky. 10. Důležité principy práce v prostředí MS Word – organizace dokumentu, styly, šablony, vkládání a správa objektů, problematika referencí. 11. Základy hromadného zpracování dat. Datové modely, primární a cizí klíče, datová integrita, obchodní pravidla a omezení, dotazovací jazyky. 12. Přehled používaných databázových nástrojů a jazyka SQL. 13. Prostředky pro práci s databází v prostředí MS Excel.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1. Základní pojmy - sešit, list, buňka. Formát buňky z hlediska vzhledu a obsahu. Vestavěné datové typy a jejich vlastnosti. 2. Formule – úplná a částečná adresa. Jednoduché aritmetické formule a principy kopírování, absolutní a relativní adresy. 3.-5. Vestavěné funkce – matematické, řetězcové, datum a čas. 6.-8. Graf – typy a rozložení komponent. Definice datové řady grafu. Pokročilé formátování grafu. 9.-10. Inženýrské úlohy s využitím formulí a grafů, statistické zpracování dat. 11.-12. Kontingenční tabulky jako dotazovací jazyk. 13. Znalostní a dovednostní test.