Detail předmětu

Nauka o krajině

Akademický rok 2023/24

GS01 předmět zařazen v 1 studijním plánu

B-P-C-GK / GI letní semestr 2. ročník

Vývoj středoevropské krajiny, historický vliv člověka a jeho činnosti na krajinu a její vývoj, problémy fungování kulturní krajiny, základy pedologie, meteorologie a klimatologie ve vztahu ke krajině, vodohospodářská, meliorační a zemědělská problematika ve vztahu k půdnímu pokryvu, polyfunkční kostra a stabilní územní systémy, základní legislativa.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Znalosti zákonitostí fungování krajiny, přehled krajinných typů, podstatu a zákonitosti jejich vzniku, vývoj a změny krajiny vlivem zásahů lidské civilizace.

Znalosti

Získání základních znalostí o vývoji a fungování krajiny a vlivu člověka na ni.

Osnova

Vývoj středoevropské krajiny pod vlivem člověka.
Vývoj půdy - pedologie
Fyzikální procesy vývoje půdy.
Chemické procesy vývoje půd, půdní typy.
Atmosféra a její vliv na krajinu
Základní meteorologie
Klimatologie a vývoj krajiny.
Stabilita krajiny a ÚSES.
Udržitelný rozvoj a krajina
Základní legislativa

Prerekvizity

Základní znalosti chemie, biologie a fyziky

Jazyk studia

čeština

Kredity

2 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

Vývoj středoevropské krajiny pod vlivem člověka. Vývoj půdy - pedologie Fyzikální procesy vývoje půdy. Chemické procesy vývoje půd, půdní typy. Atmosféra a její vliv na krajinu Základní meteorologie Klimatologie a vývoj krajiny. Stabilita krajiny a ÚSES. Udržitelný rozvoj a krajina Základní legislativa