Detail předmětu

Geografie

Akademický rok 2023/24

GE55 předmět zařazen v 1 studijním plánu

B-P-C-GK / GI letní semestr 3. ročník

Krajinná sféra, její strukturalizace a vývoj v čase. Základní tvary reliéfu Země a pochody jejich modelace. Klimatotvorní činitelé, vliv podnebí na vývoj reliéfu, půd a vegetace. Počasí. Voda a její úloha ve fyzickogeografické sféře. Krasové oblasti a jejich vývoj. Základy socioekonomické geografie. Geografické důsledky pohybů Země. Moderní metody geografického výzkumu. Přehledná regionální geografie světa, kontinentů a ČR. Geografický přístup k tvorbě topografických a tematických kartografických děl.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Rozšířit obzor studentů technického zaměření o znalost přírodních a společenských procesů, které formují krajinu. Nastínit jejich vliv na geodetická měření. Prohloubit regionální znalosti studentů.

Znalosti

Student zvládne teoretické základy studia krajinné sféry a jejich jednotlivých komponent na pozadí problematiky tvorby a ochrany životního prostředí. Obnoví si regionálněgeografické znalosti jednotlivých kontinentů světa a České republiky v kontextu soudobé společenské a politické situace.

Osnova

1. Geosféry a jejich druhy.
2. Planetární geografie.
3. Vývoj georeliéfu.
4. Klimatotvorní činitelé.
5. Počasové jevy.
6. Základy hydrologie a hydrografie.
7. Světová rostlinná pásma.
8. Demografický pohyb obyvatelstva.
9. Regionální geografie Asie.
10. Regionální geografie Afriky a Austrálie.
11. Regionální geografie Evropy.
12. Regionální geografie ČR.
13. Soudobé metody geografického výzkumu.

Prerekvizity

Znalosti středoškolské geografie.

Jazyk studia

čeština

Kredity

2 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Geosféry a jejich druhy. 2. Planetární geografie. 3. Vývoj georeliéfu. 4. Klimatotvorní činitelé. 5. Počasové jevy. 6. Základy hydrologie a hydrografie. 7. Světová rostlinná pásma. 8. Demografický pohyb obyvatelstva. 9. Regionální geografie Asie. 10. Regionální geografie Afriky a Austrálie. 11. Regionální geografie Evropy. 12. Regionální geografie ČR. 13. Soudobé metody geografického výzkumu.