Detail předmětu

Dějiny zeměměřictví

Akademický rok 2023/24

GE54 předmět zařazen v 1 studijním plánu

B-P-C-GK / GI letní semestr 3. ročník

Vývoj představ a vědomostí o tvaru Země, Mezinárodní metrické soustava, Vývoj měřických a výpočetních metod, Historie kartografického zobrazení Země, Historie geodetických a mapovacích prací na území ČR

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Historický vývoj geodezie a kartografie

Znalosti

Znalost historického vývoje geodezie a kartografie.

Osnova

1 Geodézie jako věda a technika.
2 Vývoj představ a vědomostí o tvaru Země
3 Určování tvaru a rozměru Země
4 Vývoj měrových jednotek používaných pro geodetická měření
5 Znik mezinárodní metrické soustavy
6 Nejstarší mapy světa
7 Počátky moderní kartografie
8 Základní geodetické systémy
9 Nejstarší způsoby mapování a použité přístroje
10 Mapování
11 Fotogrametrie jako měřická technika, historický vývoj
12 Geodetické a mapovací práce na území našeho státu
13 Mapová díla ve 20. století

Prerekvizity

Žádné

Jazyk studia

čeština

Kredity

2 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1 Geodézie jako věda a technika. 2 Vývoj představ a vědomostí o tvaru Země 3 Určování tvaru a rozměru Země 4 Vývoj měrových jednotek používaných pro geodetická měření 5 Znik mezinárodní metrické soustavy 6 Nejstarší mapy světa 7 Počátky moderní kartografie 8 Základní geodetické systémy 9 Nejstarší způsoby mapování a použité přístroje 10 Mapování 11 Fotogrametrie jako měřická technika, historický vývoj 12 Geodetické a mapovací práce na území našeho státu 13 Mapová díla ve 20. století