Detail předmětu

Pozemkové úpravy

Akademický rok 2023/24

GE30 předmět zařazen v 1 studijním plánu

B-P-C-GK / GI letní semestr 3. ročník

Historie a účel pozemkových úprav (PÚ), PÚ v okolních zemích. Terminologie. Pozemkové úřady. PÚ jako nástroj tvorby životního prostředí. Formy PÚ. Upřesnění a rekonstrukce přídělů, nedokončená scelení. Komplexní pozemkové úpravy. Podklady, přípravné práce: výběr k.ú., řízení o PÚ, obvod upravovaného území, zjišťování průběhu hranic, úvodní jednání, průzkum území a analýza současného stavu, zaměření skutečného stavu. Bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ). Soupis nároků vlastníků. Územní systém ekologické stability (ÚSES). Plán společných zařízení: cestní síť, vodohospodářská opatření, protierozní opatření. Optimalizace druhů pozemků, optimální uspořádání navržených pozemků, přiměřenost kvality a výměry vyčleňovaných pozemků, zřízení věcných břemen. Rozhodnutí pozemkového úřadu. Realizace. Bilance. Výstavba společných zařízení. Dokumentace výsledků PÚ, zápis PÚ do katastru.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Osnova

1. Účel pozemkových úprav.
2. Pozemkové úřady.
3. PÚ jako nástroj tvorby životního prostředí. Formy PÚ.
4. Upřesnění a rekonstrukce přídělů, nedokončená scelení.
5. Komplexní pozemkové úpravy. Přípravné práce.
6. Územní systém ekologické stability (ÚSES).
7. Plán společných zařízení: cestní síť, vodohospodářská opatření, protierozní opatření.
8. Optimalizace druhů pozemků, optimální uspořádání navržených pozemků, přiměřenost kvality a výměry vyčleňovaných pozemků, zřízení věcných břemen.
9. Rozhodnutí pozemkového úřadu. Realizace. Bilance. Dokumentace výsledků PÚ, zápis PÚ do katastru.

Prerekvizity

Základy katastru nemovitostí, souřadnicové výpočty, určování výměr, zpracování v CAD.
Znalost vytyčovacích prací a inženýrské geodézie.

Jazyk studia

čeština

Kredity

3 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

klasifikovaný zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Účel pozemkových úprav. 2. Pozemkové úřady. 3. PÚ jako nástroj tvorby životního prostředí. Formy PÚ. 4. Upřesnění a rekonstrukce přídělů, nedokončená scelení. 5. Komplexní pozemkové úpravy. Přípravné práce. 6. Územní systém ekologické stability (ÚSES). 7. Plán společných zařízení: cestní síť, vodohospodářská opatření, protierozní opatření. 8. Optimalizace druhů pozemků, optimální uspořádání navržených pozemků, přiměřenost kvality a výměry vyčleňovaných pozemků, zřízení věcných břemen. 9. Rozhodnutí pozemkového úřadu. Realizace. Bilance. Dokumentace výsledků PÚ, zápis PÚ do katastru.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Dělení pozemků. 2. Dělení pozemků. 3. Řešení obvodu pozemkových úprav. 4. Řešení obvodu pozemkových úprav. 5. Sestavení nároků vlastníků. 6. Sestavení nároků vlastníků. 7. Dělení pozemků lokality pozemkových úprav. 8. Dělení pozemků lokality pozemkových úprav. 9. Vliv eroze.