Detail předmětu

Teoretická geodézie I

Akademický rok 2023/24

GE28 předmět zařazen v 1 studijním plánu

B-P-C-GK / GI letní semestr 3. ročník

Tvar Země a její náhradní tělesa, rotační elipsoid, referenční elipsoidy, souřadnicové soustavy na elipsoidu, poloměry křivosti, referenční koule, sférický exces, normálové řezy, geodetická křivka, I. a II. geodetická úloha na kouli (elipsoidu), tíhové pole Země, hladinové plochy, tížnice, geoid, astronomicko-geodetické tížnicové odchylky, převod naměřených veličin na referenční elipsoid. Geodetické výškové sítě. Přesná nivelace - přístroje a metody. Gravimetrická měření a gravimetrické sítě. Využití GNSS v bodových polích, hladinové plochy a problematika výšek, převod GNSS do kartografických zobrazení, problematika GNSS a výšek. Úvod do kosmické geodézie.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Student se seznámí s problematikou určování tvaru zemského tělesa a jeho tíhového pole. Seznámí se s náhradními tělesy. Naučí se uvažovat v geodetických pracích vliv křivosti Země a vliv tíže na geodetická měření. Úvod do kosmické geodézie a problematika geodetických systémů a rámců.

Osnova

1. Tvar a rozměr Země a její náhradní plochy. Historie měření.
2. Souřadnicové soustavy na kouli, referenční koule, sférický exces. Souřadnicové soustavy na rotačním elipsoidu.
3. Referenční elipsoid, poloměry křivosti, normálové řezy, geodetická křivka.
4. I. a II. geodetická úloha na kouli a elipsoidu
5. Tíhové pole Země, hladinové plochy, tížnice, geoid
6. Metody měření tíže, gravimetry, gravimetrické sítě.
7. Přesná nivelace, měření, výpočty.
8. Astronomicko-geodetické tížnicové odchylky, převod naměřených veličin na referenční elipsoid.
9. Družice a její dráha -základy, principy časových systémů
10. Využití GNSS v bodových polích, převod GNSS do kartografických zobrazení, problematika výšek. Základy kosmické geodézie.

Prerekvizity

Geodetická měření a výpočty v rovině, principy družicových měření (GNSS). Nivelace.

Jazyk studia

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Tvar a rozměr Země a její náhradní plochy. Historie měření. 2. Souřadnicové soustavy na kouli, referenční koule, sférický exces. Souřadnicové soustavy na rotačním elipsoidu. 3. Referenční elipsoid, poloměry křivosti, normálové řezy, geodetická křivka. 4. I. a II. geodetická úloha na kouli a elipsoidu 5. Tíhové pole Země, hladinové plochy, tížnice, geoid 6. Metody měření tíže, gravimetry, gravimetrické sítě. 7. Přesná nivelace, měření, výpočty. 8. Astronomicko-geodetické tížnicové odchylky, převod naměřených veličin na referenční elipsoid. 9. Družice a její dráha -základy, principy časových systémů 10. Využití GNSS v bodových polích, převod GNSS do kartografických zobrazení, problematika výšek. Základy kosmické geodézie.

Cvičení

13 týdnů, 3 hod./týden, povinné

Osnova

1. Úvod, základní vztahy sférické trigonometrie 2. Sférický trojúhelník, sférický exces 3. Koule, první a druhá geodetická úloha 4. Referenční elipsoidy, transformace souřadnic 5. Výpočty na elipsoidu, poloměry křivosti, 6. Přesná nivelace - testování přístrojů 7. Přesná nivelace - praktická měření 8. GNSS - praktická měření 9. GNSS - výpočty v LGO 10. Hodnocení a zápočty