Detail předmětu

Geografické informační systémy I

GE27 předmět zařazen ve 2 studijních plánech

Bc. prez. program G > GI povinný zimní semestr 3. ročník 3 kredity

Bc. kombin. program GK > GI povinný zimní semestr 3. ročník 3 kredity

Geografický informační systém (GIS), historie, účel, funkce a struktura; vztah GIS a CAD, geografický (topografický) objekt, datové modely v GIS, rastr, vektor, maticová data; digitální model terénu, zdroje dat pro GIS, webové mapové služby, mapová algebra, prostorové analýzy, současné systémy GIS, perspektivy dalšího vývoje GIS

Garant předmětu

doc. Ing. Dalibor Bartoněk, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie

Prerekvizity

Matematika, výpočetní technika, kartografie.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT

Cíl

Porozumění informačním systémům a databázím s vazbou na územní identifikaci. Schopnost tvorby jednoduchého GIS projektu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

1 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Definice GIS, historie, vývoj, interdisciplinární vztahy.
2. Datové modely v GIS, rastr, vektor, maticová data, mobilní GIS. 3. Digitální model terénu (základní informace).
4. Zdroje dat pro GIS v ČR a v zahraničí, GIS on-line, webové mapové služby.
5. Mapová algebra, prostorové analýzy (přehled.
6. Přehled a charakteristika současných systémů GIS, perspektivy dalšího vývoje GIS.
7. Základní informace o produktu Arc/Info, základy práce s ArcCatalog. Práce s ArcGIS. Vstup dat do ArcGIS
9. Práce s databází v GIS, tvorba tabulek, propojení tabulek, prostorové dotazy v ArcGIS.
10. Práce s mapovou algebrou, výpočty.
11. Jednoduché prostorové analýzy (sousednost, překrytí).
12. Tvorba výstupů, webové mapové služby, prezentace v ArcGlobe.
13. Ukázky projektů v MISYS a GVIEW.

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné