Detail předmětu

Geografické informační systémy I

Akademický rok 2023/24

GE27 předmět zařazen v 1 studijním plánu

B-P-C-GK / GI zimní semestr 3. ročník

Geografický informační systém (GIS), historie, účel, funkce a struktura; vztah GIS a CAD, geografický (topografický) objekt, datové modely v GIS, rastr, vektor, maticová data;
digitální model terénu, zdroje dat pro GIS, webové mapové služby, mapová algebra, prostorové analýzy, současné systémy GIS, perspektivy dalšího vývoje GIS

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Porozumění informačním systémům a databázím s vazbou na územní identifikaci. Schopnost tvorby jednoduchého GIS projektu.

Osnova

1. Definice GIS, historie, vývoj, interdisciplinární vztahy.
2. Datové modely v GIS, rastr, vektor, maticová data, mobilní GIS. 3. Digitální model terénu (základní informace).
4. Zdroje dat pro GIS v ČR a v zahraničí, GIS on-line, webové mapové služby.
5. Mapová algebra, prostorové analýzy (přehled.
6. Přehled a charakteristika současných systémů GIS, perspektivy dalšího vývoje GIS.
7. Základní informace o produktu Arc/Info, základy práce s ArcCatalog. Práce s ArcGIS. Vstup dat do ArcGIS
9. Práce s databází v GIS, tvorba tabulek, propojení tabulek, prostorové dotazy v ArcGIS.
10. Práce s mapovou algebrou, výpočty.
11. Jednoduché prostorové analýzy (sousednost, překrytí).
12. Tvorba výstupů, webové mapové služby, prezentace v ArcGlobe.
13. Ukázky projektů v MISYS a GVIEW.

Prerekvizity

Matematika, výpočetní technika, kartografie.

Jazyk studia

čeština

Kredity

3 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 1 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Definice GIS, historie, vývoj, interdisciplinární vztahy. 2. Datové modely v GIS, rastr, vektor, maticová data, mobilní GIS. 3. Digitální model terénu (základní informace). 4. Zdroje dat pro GIS v ČR a v zahraničí, GIS on-line, webové mapové služby. 5. Mapová algebra, prostorové analýzy (přehled. 6. Přehled a charakteristika současných systémů GIS, perspektivy dalšího vývoje GIS. 7. Základní informace o produktu Arc/Info, základy práce s ArcCatalog. Práce s ArcGIS. Vstup dat do ArcGIS 9. Práce s databází v GIS, tvorba tabulek, propojení tabulek, prostorové dotazy v ArcGIS. 10. Práce s mapovou algebrou, výpočty. 11. Jednoduché prostorové analýzy (sousednost, překrytí). 12. Tvorba výstupů, webové mapové služby, prezentace v ArcGlobe. 13. Ukázky projektů v MISYS a GVIEW.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné