Detail předmětu

Základy programování

GE26 předmět zařazen ve 2 studijních plánech

Bc. prez. program G > GI povinný letní semestr 1. ročník 2 kredity

Bc. kombin. program GK > GI povinný letní semestr 1. ročník 2 kredity

Formální jazyky, programovací jazyky, algoritmizace, vizuální programovací prostředí, struktury algoritmů.

Garant předmětu

Ing. Radim Kratochvíl, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie

Prerekvizity

Schopnost samostatně sestavit a odladit program

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT

Cíl

Získání základních schopností algoritmizace úloh

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

1 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

Přednášky:
1. Úvod. Formální jazyky. Základní příkazy.
2. Algoritmizace úloh.
3. Struktury algoritmů (větvení, cyklus). Datové typy a struktury.
4. Procedury, funkce, objektové přístupy.
5. Další formální jazyky (SQL, Prolog, PHP)
Cvičení:
1. Prostředí Delphi. Vizuální programování. Triviální program.
2. Seznámení se s vizuálními komponentami formulářů, naprogramování jednoduchého výpočtu.
3. Datové typy, struktury, výrazy, příkazové struktury. Rozvinutí jednoduchého programu.
4. Naprogramování jednoduchého geodetického výpočtu.
5. Podprogramy a uživatelské funkce. Práce se soubory.
6.-8. Vyřešení zadaného individuálního projektu.
9. Konzultace, kontrola,
10.Test a zápočet.

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné