Detail předmětu

Základy programování

Akademický rok 2023/24

GE26 předmět zařazen v 1 studijním plánu

B-P-C-GK / GI letní semestr 1. ročník

Formální jazyky, programovací jazyky, algoritmizace, vizuální programovací prostředí, struktury algoritmů.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Získání základních schopností algoritmizace úloh

Osnova

Přednášky:
1. Úvod. Formální jazyky. Základní příkazy.
2. Algoritmizace úloh.
3. Struktury algoritmů (větvení, cyklus). Datové typy a struktury.
4. Procedury, funkce, objektové přístupy.
5. Další formální jazyky (SQL, Prolog, PHP)
Cvičení:
1. Prostředí Delphi. Vizuální programování. Triviální program.
2. Seznámení se s vizuálními komponentami formulářů, naprogramování jednoduchého výpočtu.
3. Datové typy, struktury, výrazy, příkazové struktury. Rozvinutí jednoduchého programu.
4. Naprogramování jednoduchého geodetického výpočtu.
5. Podprogramy a uživatelské funkce. Práce se soubory.
6.-8. Vyřešení zadaného individuálního projektu.
9. Konzultace, kontrola,
10.Test a zápočet.

Prerekvizity

Schopnost samostatně sestavit a odladit program

Jazyk studia

čeština

Kredity

2 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

klasifikovaný zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 1 hod./týden, nepovinné

Osnova

Přednášky: 1. Úvod. Formální jazyky. Základní příkazy. 2. Algoritmizace úloh. 3. Struktury algoritmů (větvení, cyklus). Datové typy a struktury. 4. Procedury, funkce, objektové přístupy. 5. Další formální jazyky (SQL, Prolog, PHP) Cvičení: 1. Prostředí Delphi. Vizuální programování. Triviální program. 2. Seznámení se s vizuálními komponentami formulářů, naprogramování jednoduchého výpočtu. 3. Datové typy, struktury, výrazy, příkazové struktury. Rozvinutí jednoduchého programu. 4. Naprogramování jednoduchého geodetického výpočtu. 5. Podprogramy a uživatelské funkce. Práce se soubory. 6.-8. Vyřešení zadaného individuálního projektu. 9. Konzultace, kontrola, 10.Test a zápočet.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné