Detail předmětu

Výuka v terénu III

Akademický rok 2023/24

GE22 předmět zařazen v 1 studijním plánu

B-P-C-GK / GI letní semestr 3. ročník

Vytyčení prostorové polohy budovy, vytyčení oblouku, zaměření podélného a příčného profilu.
Zaměření přirozeně signalizovaného vlícovacího bodu.
Měření délek různými metodami, posouzení přesnosti.
Určení výšek bodů přesnou nivelací.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Schopnost provádět jednoduché vytyčovací úlohy, zaměření přirozeně signalizovaného vlícovacího bodu, použití GPS pro určení polohy.

Znalosti

Schopnost vytyčit jednoduchý objekt, určit přirozeně signalizovaný bod pro leteckou aerotriangulaci. Počití GPS pro určení bodů bodového pole.

Prerekvizity

Práce s geodetickými přístroji, výpočet vytyčovacích prvků

Jazyk studia

čeština

Kredity

3 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

klasifikovaný zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Výuka v terénu

1 týden, 80 hod./týden, povinné

Osnova

Kontrola vytyčovací sítě 1 den. Vytyčení prostorové polohy budovy 1 den. Vytyčení oblouku, zaměření podélného a příčného profilu 1 den. Zaměření 4 přirozeně signalizovaných vlícovacích bodů 2dny. Měření délek různými metodami, posouzení přesnosti 1 den. Určení výšek bodů přesnou nivelací 2 dny.