Detail předmětu

Výuka v terénu III

GE22 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Bc. prez. program G > G povinný letní semestr 3. ročník 3 kredity

Bc. kombin. program GK > G povinný letní semestr 3. ročník 3 kredity

Bc. prez. program G > GI povinný letní semestr 3. ročník 3 kredity

Bc. kombin. program GK > GI povinný letní semestr 3. ročník 3 kredity

Vytyčení prostorové polohy budovy, vytyčení oblouku, zaměření podélného a příčného profilu. Zaměření přirozeně signalizovaného vlícovacího bodu. Měření délek různými metodami, posouzení přesnosti. Určení výšek bodů přesnou nivelací.

Garant předmětu

prof. Ing. Otakar Švábenský, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie

Výsledky učení předmětu

Schopnost provádět jednoduché vytyčovací úlohy: Vytyčení prostorové polohy budovy, vytyčení oblouku.
Zaměření přirozeně signalizovaného vlícovacího bodu.
Měření délek různými metodami, posouzení přesnosti.
Určení výšek bodů přesnou nivelací.

Prerekvizity

Práce s geodetickými přístroji, výpočet vytyčovacích prvků

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka v terénu je zaměřena na rozvoj praktických dovedností.

Způsob a kritéria hodnocení

Účast na měření a vyhotovení technických zpráv.

Cíl

Schopnost provádět jednoduché vytyčovací úlohy, zaměření přirozeně signalizovaného vlícovacího bodu, použití GPS pro určení polohy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Teren

10 dnů, povinné

Osnova terénního cvičení

Kontrola vytyčovací sítě 1 den.
Vytyčení prostorové polohy budovy 1 den.
Vytyčení oblouku, zaměření podélného a příčného profilu 1 den.
Zaměření 4 přirozeně signalizovaných vlícovacích bodů 2dny.
Měření délek různými metodami, posouzení přesnosti 1 den.
Určení výšek bodů přesnou nivelací 2 dny.