Detail předmětu

Kartografie I

Akademický rok 2023/24

GE18 předmět zařazen v 1 studijním plánu

B-P-C-GK / GI zimní semestr 3. ročník

Teorie kartografické informace - kartografické vyjadřovací prostředky, kartografický jazyk.
Kartografická interpretace a generalizace.
Základy kartometrie. Digitální kartografie vektorová a rastrová presentace,INTRANET/INTERNET. Tematická kartografie. Vývoj české a světové kartografie.
Kartografie v kontextu procesu evropské integrace.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Získání přehledných znalostí o kartografii a GIS.

Znalosti

Student zvládne základní teoretické znalosti z kartografie, včetně kartografie tematické a digitální, podrobně se seznámí se státními mapovými díly ČR a získá základní přehled o vývoji české a světové kartografie a o digitálních kartografických dílech, jež jsou součástí národních geoinformačních systémů.

Osnova

1. Definice kartografie a její vnitřní struktura
2. Druhy kartografických děl – rovinná, prostorová, digitální
3. Geometrické základy kartografických děl a jejich obsah, kartografická zobrazení obecně
4. Obsah kartografických děl – mapová plocha: mapové pole, mapový rám (rámové údaje), okraj mapy (mimorámové údaje), konstrukční prvky (souřadnicové sítě), měřítko, kompozice, topografický obsah (polohopis, výškopis a popis), tematický obsah
5. Kartografická interpretace – teorie kartografického jazyka, kartografické vyjadřovací prostředky, interpretace polohopisu, výškopisu a popisu mapy
6. Kartografická generalizace a kartometrie – činitelé ovlivňující generalizaci, druhy generalizace, vyjádření a generalizace hlavních prvků mapy, harmonizace obsahu kartografického díla, kartometrické vlastnosti map, přesnost map, kartometrické úlohy
7. Vývoj české a světové kartografie – od historických map, základní mapy (velkoměřítkové mapy a vojenské topografické mapy – P. Kalvoda)
8. Státní mapová díla ČR (Nařízení vlády č. 430/2006 Sb.), kartografická zobrazení (Gauss-Krugerovo, UTM) a závazné souřadnicové systémy použité v státních mapových dílech ČR ( S-42, WGS 84), (Cassini-Soldnerovo, Křovákovo, S-SK, S-JTSK – P. Kalvoda)
9. Digitální kartografie – vektorová a rastrová prezentace kartografických dat, formáty dat, software, mapové servery, digitální kartografická díla ČR - přehled
10. Tvorba, výroba a vydávání kartografických děl – redakční činnost (nakladatelství a vydavatelství), projekční příprava, kartografická tvorba a autorské právo v kartografii, legislativa
11. Kartografická polygrafie a reprografie. Tiskové podklady (barva, rastry, masky), zpracování textových předloh (písmo, rukopis, sazba), optické rozpoznávání znaků, základy typografie, knihařské zpracování
12. Tisk. Princip tisku z výšky (knihtisk), z hloubky (bankovky), z plochy (mapy), ofsetového tisku, elektrografie, analogové a digitální kopírovací techniky, 2D a 3D tiskárny
13. Legislativní a institucionální zabezpečení kartografie

Prerekvizity

Souřadnicové systémy užívané v mapování.

Jazyk studia

čeština

Kredity

7 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Definice kartografie a její vnitřní struktura 2. Druhy kartografických děl – rovinná, prostorová, digitální 3. Geometrické základy kartografických děl a jejich obsah, kartografická zobrazení obecně 4. Obsah kartografických děl – mapová plocha: mapové pole, mapový rám (rámové údaje), okraj mapy (mimorámové údaje), konstrukční prvky (souřadnicové sítě), měřítko, kompozice, topografický obsah (polohopis, výškopis a popis), tematický obsah 5. Kartografická interpretace – teorie kartografického jazyka, kartografické vyjadřovací prostředky, interpretace polohopisu, výškopisu a popisu mapy 6. Kartografická generalizace a kartometrie – činitelé ovlivňující generalizaci, druhy generalizace, vyjádření a generalizace hlavních prvků mapy, harmonizace obsahu kartografického díla, kartometrické vlastnosti map, přesnost map, kartometrické úlohy 7. Vývoj české a světové kartografie – od historických map, základní mapy (velkoměřítkové mapy a vojenské topografické mapy) 8. Státní mapová díla ČR (Nařízení vlády č. 430/2006 Sb.), kartografická zobrazení (Gauss-Krugerovo, UTM) a závazné souřadnicové systémy použité v státních mapových dílech ČR ( S-42, WGS 84), (Cassini-Soldnerovo, Křovákovo, S-SK, S-JTSK ) 9. Digitální kartografie – vektorová a rastrová prezentace kartografických dat, formáty dat, software, mapové servery, digitální kartografická díla ČR - přehled 10. Tvorba, výroba a vydávání kartografických děl – redakční činnost (nakladatelství a vydavatelství), projekční příprava, kartografická tvorba a autorské právo v kartografii, legislativa 11. Kartografická polygrafie a reprografie. Tiskové podklady (barva, rastry, masky), zpracování textových předloh (písmo, rukopis, sazba), optické rozpoznávání znaků, základy typografie, knihařské zpracování 12. Tisk. Princip tisku z výšky (knihtisk), z hloubky (bankovky), z plochy (mapy), ofsetového tisku, elektrografie, analogové a digitální kopírovací techniky, 2D a 3D tiskárny 13. Legislativní a institucionální zabezpečení kartografie

Cvičení

13 týdnů, 3 hod./týden, povinné

Osnova

1-2 Státní mapa, digitální konstrukce mapového rámu a kilometrových sítí. 3-4 Stabilní katastr, digitání zpracování konstrukčního listu mapy. 5-6 Základní mapa ČR, tvorba znakového klíče. 7-8 Digitální katastrální mapa, transformace, vektorizace. 9-10 Zpracování konfiguračních a plotrovacích souborů, tisk. 11 Kontrolní test