Detail předmětu

Inženýrská geodézie I

Akademický rok 2023/24

GE16 předmět zařazen v 1 studijním plánu

B-P-C-GK / GI zimní semestr 3. ročník

Základní pojmy inženýrské geodezie. Základy rozborů přesnosti vytyčení. Vytyčovací sítě. Vytyčování úhlů a délek. Základní metody vytyčení polohy (polární metoda, protínání ze směrů a délek, přechodné stanovisko). Výškové vytyčování. Vytyčování pozemních, liniových a plošných stavebních objektů. Geodetická část stavební dokumentace (vytyčovací výkresy, vytyčovací sítě, dokumentace skutečného provedení stavby). Kontrolní a ověřovací měření na stavbách. Měření posunů a přetvoření staveb.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Seznámení se základními principy a problémy inženýrské geodezie. Znalost metodiky rozborů přesnosti vytyčení základních geometrických veličin. Seznámení s okruhy geodetických prací pro jednotlivé obory stavebnictví.

Znalosti

Student se seznámí se základními principy a problémy inženýrské geodezie. Zvládne metodiky rozborů přesnosti vytyčení základních geometrických veličin. Seznámí se s okruhy geodetických prací pro jednotlivé obory stavebnictví.

Osnova

1. Úvod, historie, základní pojmy, model měření, teorie rozborů přesnosti.
2. Metodika rozborů přesnosti měření a vytyčování úhlů a délek.
3. Metodika rozborů přesnosti měření a vytyčování výšek. Vytyčení přímky a svislice.
4. Rozbory přesnosti a postupy základních metod vytyčení polohy.
5. Rozbory přesnosti a postupy dalších metod vytyčení polohy.
6. Základní pojmz stavební geodézie. Vytyčování a kontrolní měření staveb. Předpisy a normy. Vytyčovací výkresy.
7. Zajištění geodetických prací účastníky výstavby. Primární systémy staveb. Vytyčování sekundárních systémů stavebních objektů.
8. Úlohy geodézie v pozemním stavitelství. Podrobné vytyčení pro základní technologie výstavby.
9. Úlohy geodézie v dopravním stavitelství. Základní pojmy a terminologie. Geodetické práce při přípravě a projektování dopravních komunikací.
10. Vytyčování trasy liniové stavby. Vytyčování oblouků a přechodnic. Podélný a příčný profil komunikace.
11. Vytyčování a měření podzemních inženýrských staveb.
12. Měření posunů a přetvoření stavebních objektů. Metody měření svislých a vodorovných posunů.
13. Progresivní měřické technologie v oboru IG. Družicové metody. Laserové skenování.

Prerekvizity

Znalost základních metod matematické analýzy. Orientace v základech teorie chyb.

Jazyk studia

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod, historie, základní pojmy, model měření, teorie rozborů přesnosti. 2. Metodika rozborů přesnosti měření a vytyčování úhlů a délek. 3. Metodika rozborů přesnosti měření a vytyčování výšek. Vytyčení přímky a svislice. 4. Rozbory přesnosti a postupy základních metod vytyčení polohy. 5. Rozbory přesnosti a postupy dalších metod vytyčení polohy. 6. Základní pojmz stavební geodézie. Vytyčování a kontrolní měření staveb. Předpisy a normy. Vytyčovací výkresy. 7. Zajištění geodetických prací účastníky výstavby. Primární systémy staveb. Vytyčování sekundárních systémů stavebních objektů. 8. Úlohy geodézie v pozemním stavitelství. Podrobné vytyčení pro základní technologie výstavby. 9. Úlohy geodézie v dopravním stavitelství. Základní pojmy a terminologie. Geodetické práce při přípravě a projektování dopravních komunikací. 10. Vytyčování trasy liniové stavby. Vytyčování oblouků a přechodnic. Podélný a příčný profil komunikace. 11. Vytyčování a měření podzemních inženýrských staveb. 12. Měření posunů a přetvoření stavebních objektů. Metody měření svislých a vodorovných posunů. 13. Progresivní měřické technologie v oboru IG. Družicové metody. Laserové skenování.

Cvičení

13 týdnů, 3 hod./týden, povinné

Osnova

1. Úvod, seznámení s podmínkami udělení zápočtu, základní pojmy inženýrské geodézie. 2. Rozbory přesnosti - soubory měření, základní charakteristiky přesnosti, testování výsledků měření. 3. Rozbory přesnosti měření a vytyčování úhlů. 4. Měření osnov směrů se zavedením korekcí pro strmé záměry - teoretický rozbor a praktické měření. 5. Vytyčení úhlu se zadanou přesností - teoretický rozbor a praktické měření. 6. Měření a vytyčování délek elektronickými dálkoměry, rozbor přesnosti a praktické měření. 7. Měření a vytyčování délek pásmem, rozbor přesnosti a praktické měření. 8. Vytyčení polohy polární metodou, vytyčovací prvky, vytyčovací náčrt a rozbor přesnosti. 9. Vytyčení polohy metodou přechodných stanovisek, rozbory přesnosti. 10. Vytyčování výšek nivelací a trigonometrickou metodou, rozbory přesnosti. 11. Vytyčovací výkres pozemní stavby, práce s technickými normami, výpočet vytyčovacích prvků. 12. Vytyčovací výkres liniové stavby, práce s technickými normami, kružnicový oblouk, výpočet vytyčovacích prvků. 13. Závěrečná kontrola podmínek pro získání zápočtu, udělení zápočtu.