Detail předmětu

Fotogrammetrie I

Akademický rok 2023/24

GE15 předmět zařazen v 1 studijním plánu

B-P-C-GK / GI zimní semestr 3. ročník

Centrální projekce, rovinné transformace, prostorová podobnostní transformace. Normální případ, rozbor přesnosti. Měřické letecké kamery, ostrost zobrazení, rozlišovací schopnost . Plánování a provedení leteckého snímkování. Stereoskopické vidění a měření. Metody orientace jednoho snímku, orientace stereodvojice. Fotogrammetrické mapování. Přesnost stereo-vyhodnocení. Aerotriangulace, blokové vyrovnání. Blízká fotogrammetrie, základní postupy a aplikace. Pořízení digitálních snímků. Ortofotomapy. Úpravy obrazu, korelace. Digitální fotogrammetrické stanice, automatizace zpracování.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Získání znalostí o fotogrammetrických metodách měření.
Pořízení snímků, orientace snímků, vyhodnocení. Přesnost fotogrammetrických metod.

Znalosti

Schopnost vyhodnocovat snímky na digitální fotogrametrické stanici.
Provádět výpočty prvků orientace snímků, vyhodnocení jednodušších objektů.

Osnova

1.Úvod do předmětu. Centrální projekce.
2.Transformace. Normální případ, rozbor přesnosti.
3.Měřické letecké kamery,ostrost zobrazení, rozlišovací schopnost. 4.Plánování a provedení leteckého snímkování.Stereoskopické vidění a měření.
5.Metody orientace jednoho snímku, orientace stereodvojice.
6.Fotogrammetrické mapování. Přesnost stereo-vyhodnocení.
7.Aerotriangulace, blokové vyrovnání.
8.Blízká fotogrammetrie, základní postupy.
9.Blízká fotogrammetrie, aplikace.
10.Získání digitálních snímků. Úpravy obrazu, korelace.
11.Digitální fotogrammetrické stanice, automatizace zpracování.
12.Ortofotomapy.
13.Využití GPS a IMU ve fotogrammetrii.

Prerekvizity

středové promítání, vyrovnání měření

Jazyk studia

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1.Úvod do předmětu. Centrální projekce. 2.Transformace. Normální případ, rozbor přesnosti. 3.Měřické letecké kamery,ostrost zobrazení, rozlišovací schopnost. 4.Plánování a provedení leteckého snímkování.Stereoskopické vidění a měření. 5.Metody orientace jednoho snímku, orientace stereodvojice. 6.Fotogrammetrické mapování. Přesnost stereo-vyhodnocení. 7.Aerotriangulace, blokové vyrovnání. 8.Blízká fotogrammetrie, základní postupy. 9.Blízká fotogrammetrie, aplikace. 10.Získání digitálních snímků. Úpravy obrazu, korelace. 11.Digitální fotogrammetrické stanice, automatizace zpracování. 12.Ortofotomapy. 13.Využití GPS a IMU ve fotogrammetrii.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

Aerotriangulace - vstupní údaje a měření navazovacích bodů - 2 týdny. Aerotriangulace - měření vlícovacích bodů, vyrovnání, analýza přesnosti - 2 týdny. Vyhodnocení vektrové mapy, sběr dat pro digitální model terénu - jen základy - 2 týdny. Ortofoto, mozaikování - 2 týdny. Tvorba jednoduchého 3D modelu metodou blízké fotogrammetrie - 2 týdny. Pokročilé nástroje pro tvorbu 3D modelu - 2 týdny.