Detail předmětu

Fotogrammetrie I

GE15 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Bc. prez. program G > G povinný zimní semestr 3. ročník 5 kreditů

Bc. kombin. program GK > G povinný zimní semestr 3. ročník 5 kreditů

Bc. prez. program G > GI povinný zimní semestr 3. ročník 5 kreditů

Bc. kombin. program GK > GI povinný zimní semestr 3. ročník 5 kreditů

Centrální projekce, rovinné transformace, prostorová podobnostní transformace. Normální případ, rozbor přesnosti. Měřické letecké kamery, ostrost zobrazení, rozlišovací schopnost . Plánování a provedení leteckého snímkování. Stereoskopické vidění a měření. Metody orientace jednoho snímku, orientace stereodvojice. Fotogrammetrické mapování. Přesnost stereo-vyhodnocení. Aerotriangulace, blokové vyrovnání. Blízká fotogrammetrie, základní postupy a aplikace. Pořízení digitálních snímků. Ortofotomapy. Úpravy obrazu, korelace. Digitální fotogrammetrické stanice, automatizace zpracování.

Garant předmětu

Ing. Petr Kalvoda, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie

Výsledky učení předmětu

Student získá znalosti o fotogrammetrické metodě mapování. Orientace snímků metodou aerotriangulace. Tvorba vektorové mapy. Sběr dat pro digitální model terénu. Tvorba ortofotosnímku. Tvorby 3D modelu metodou blízké fotogrammetrie.

Prerekvizity

středové promítání, vyrovnání měření

Korekvizity

teorie chyb a vyrovnání

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Docházka a zkouška( písemná a ústní)

Cíl

Získání znalostí o fotogrammetrických metodách měření.
Pořízení snímků, orientace snímků, vyhodnocení. Přesnost fotogrammetrických metod.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1.Úvod do předmětu. Centrální projekce.
2.Transformace. Normální případ, rozbor přesnosti.
3.Měřické letecké kamery,ostrost zobrazení, rozlišovací schopnost. 4.Plánování a provedení leteckého snímkování.Stereoskopické vidění a měření.
5.Metody orientace jednoho snímku, orientace stereodvojice.
6.Fotogrammetrické mapování. Přesnost stereo-vyhodnocení.
7.Aerotriangulace, blokové vyrovnání.
8.Blízká fotogrammetrie, základní postupy.
9.Blízká fotogrammetrie, aplikace.
10.Získání digitálních snímků. Úpravy obrazu, korelace.
11.Digitální fotogrammetrické stanice, automatizace zpracování.
12.Ortofotomapy.
13.Využití GPS a IMU ve fotogrammetrii.

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

Aerotriangulace - vstupní údaje a měření navazovacích bodů - 2 týdny.
Aerotriangulace - měření vlícovacích bodů, vyrovnání, analýza přesnosti - 2 týdny.
Vyhodnocení vektrové mapy, sběr dat pro digitální model terénu - jen základy - 2 týdny.
Ortofoto, mozaikování - 2 týdny.
Tvorba jednoduchého 3D modelu metodou blízké fotogrammetrie - 2 týdny.
Pokročilé nástroje pro tvorbu 3D modelu - 2 týdny.