Detail předmětu

Výuka v terénu II

Akademický rok 2023/24

GE14 předmět zařazen v 1 studijním plánu

B-P-C-GK / GI letní semestr 2. ročník

Řešení praktických úloh z mapování, katastru nemovitostí. Měření a vyhodnocení polohopisu a výškopisu ve velkém měřítku. Praktické aplikace software VKM, MicroStation, GEUS a GROMA. Zaměření a vyřešení geometrických plánů.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Prakticky nacvičit znalosti získané z cvičení a přednášek mapování a katastru nemovitosí, naučit se zmapovat polohopisně a výškopisně zadanou lokalitu, vyhotovit polohopisnou a výškopisnou mapu, v rámci katastru nemovitostí naučit se zaměřovat a vyhotovovat základní typy geometrických plánů.

Znalosti

Studenti prakticky procvičí znalosti získané z cvičení a přednášek mapování a katastru nemovitosí, naučí se zmapovat polohopisně a výškopisně zadanou lokalitu, vyhotovit polohopisnou a výškopisnou mapu, v rámci katastru nemovitostí se naučí zaměřovat a vyhotovovat základní typy geometrických plánů.

Prerekvizity

Zacházení s totální stanicí a software VKM, MicroStation, GEUS a GROMA. Obsluha elektronických totálních stanic, ostatních geodetických přístrojů a geodetických programů, znalosti zejména z předmětů Mapování I, Mapování II, Katastr nemovitostí I, Počítačová grafika, Microstation, Geodézie I-III.

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

klasifikovaný zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Výuka v terénu

1 týden, 360 hod./týden, povinné

Osnova

1. Měření pro účely obnovy katastrálního operátu novým mapováním. 2. Účelové mapování, vyhotovení geodetického podkladu pro projekt. 3. Tachymetrické měření výškopisu a konstrukce profilů. 4. Vyhotovení geometrického plánu.