Detail předmětu

Geodetické sítě

Akademický rok 2022/23

GE13 předmět zařazen ve 2 studijních plánech

B-P-C-GK letní semestr 1. ročník

B-K-C-GK letní semestr 1. ročník

Polohové sítě dvou a třírozměrné. Metody budování, stabilizace a signalizace bodů. Převod měřených veličin do zobrazovací roviny. Sítě s měřenými osnovami směrů a délkami, družicové sítě. Vyrovnání souřadnic bodu v rovinných sítích, vyrovnání trojrozměrných sítí. Lokální sítě, volná síť. Analýza přesnosti vyrovnaných souřadnic a jejich funkcí. Transformace rovinných a prostorových sítí. Současné metody a technologie budování bodových polí. Projekt geodetické sítě. Výškové sítě. Převody měřených převýšení. Vyrovnání nivelačních pořadů a sítí v ČSNS a přesných plošných sítí. Údržba a obnova sítí.

Garant předmětu

Ing. Michal Kuruc, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie

Cíl

Naučit se založit, zaměřit, vyrovnat a posoudit kvalitu geodetické sítě

Znalosti

Student se naučí založit, zaměřit a vyrovnat geodetické sítě.

Osnova

1. Opakování vybraných pojmů z lineální algebry a operací s maticemi. Lokální (účelové) geodetická sítě.
2. Příprava měřených veličin
3. Zprostředkující vyrovnání - rovnice pozorování - linearizace rovnic - rovnice oprav
4. Analýza výsledků zprostředkujícího vyrovnání. Chybová elipsa.
5. Zprostředkující vyrovnání vázané podmínkami. Diferenciální podobnostní transformace.
6. Volná síť, definice a účel volby volné sítě.
7. Shodnostní a podobnostní transformace v rovině a prostoru. Odvození rovnic.
8. Síť tvořená vektory z GNSS měření. Transformace vektoru na fiktivní měření, transformace kovarianční matice
9. Etapy realizace geodetické sítě
10. Záloha

Prerekvizity

Metody vyrovnání, maticový počet, lokální extrémy funkce více proměnných. Podobnostní transformace souřadnic.

Jazyk výuky

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/254925

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Opakování vybraných pojmů z lineální algebry a operací s maticemi. Lokální (účelové) geodetická sítě.
2. Příprava měřených veličin
3. Zprostředkující vyrovnání - rovnice pozorování - linearizace rovnic - rovnice oprav
4. Analýza výsledků zprostředkujícího vyrovnání. Chybová elipsa.
5. Zprostředkující vyrovnání vázané podmínkami. Diferenciální podobnostní transformace.
6. Volná síť, definice a účel volby volné sítě.
7. Shodnostní a podobnostní transformace v rovině a prostoru. Odvození rovnic.
8. Síť tvořená vektory z GNSS měření. Transformace vektoru na fiktivní měření, transformace kovarianční matice
9. Etapy realizace geodetické sítě
10. Záloha

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Matematické základy vyrovnání MNČ - v maticovém vyjádření
2. Příprava měřených veličin pro vyrovnání
3. Rovnice měření, linearizace, rovnice oprav
4. Zprostředkující vyrovnání
5. Analýza výsledků vyrovnání
6. Střední chybová elipsa
7. Podobnostní transformace, korekce transformovaných souřadnic váženými průměry.
8. Přehled komerčních programů pro vyrovnání geodetických sítí
9. Vyrovnání sítě tvořené vektory GNSS
10. Zápočet