Detail předmětu

Počítačová grafika I

Akademický rok 2023/24

GE09 předmět zařazen v 1 studijním plánu

B-P-C-GK / GI zimní semestr 2. ročník

Předmět počítačové grafiky, digitalizace obrazu (vzorkování, kvantování), teorie barev, CIE diagram, barevné modely, rozptylování barev. Uložení obrazu do vzorkovacích řádků, pásů, dlaždic. Komprese dat . Ztrátové a bezestrátové kompresní metody. Princip vektorových formátů, konverze dat z bitmapy do vektorového tvaru a zpět. Technické prostředky pro počítačovou grafiku, úprava obrazu, základy 3D grafiky

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Zvládnout teorii grafických formátů, způsob uložení grafické informace do souboru, pochopit základní principy technických prostředků.

Znalosti

Porozumět struktuře grafických formátů a práci s nimi, pochopit princip činnosti grafických zařízení a seznámit se základními algoritmy počítačové grafiky.

Osnova

1. Úvod, digitalizace obrazu, aliasing.
2. Barvy, barevné modely
3. Teorie grafických formátů, fyzické a logické formáty dat, pásy, dlaždice.
4. Přímé a nepřímé uložení obrazu (paleta), platformové závislosti.
5. Komprese dat - bezeztrátové metody (Huffmanův kód, RLE, kvandrantový strom, prediktivní metody)
6. Komprese dat - ztrátové metody (Diskrétní kosinová transformace, fraktály, redukce barev, vektorová kvantizace)
7. Vektorová grafika, princip vektorových formátů, technologie C4.
8. Problematika konverze grafických formátů. Vektor - rastr a zpět.
9. Principy nejpoužívanějších grafických formátů (BMP, PCX, TIFF, JPEG, HPGL, DXF, ...)
10. Technické prostředky pro počítačovou grafiku - úvod, zobrazovací podsystém počítače (adaptéry, monitory,...), tiskárny, zapisovače, snímače.
11. Úprava obrazu. Korekce jasu, ekvalizace histogramu, nelineární transformace (warping, morphing) diskrétní konvoluce.
12. Transformace v rovině, ořezávání objektů
13. Základy 3D grafiky

Prerekvizity

Fourierův rozvoj, maticový počet

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

klasifikovaný zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod, digitalizace obrazu, aliasing. 2. Barvy, barevné modely 3. Teorie grafických formátů, fyzické a logické formáty dat, pásy, dlaždice. 4. Přímé a nepřímé uložení obrazu (paleta), platformové závislosti. 5. Komprese dat - bezeztrátové metody (Huffmanův kód, RLE, kvandrantový strom, prediktivní metody) 6. Komprese dat - ztrátové metody (Diskrétní kosinová transformace, fraktály, redukce barev, vektorová kvantizace) 7. Vektorová grafika, princip vektorových formátů, technologie C4. 8. Problematika konverze grafických formátů. Vektor - rastr a zpět. 9. Principy nejpoužívanějších grafických formátů (BMP, PCX, TIFF, JPEG, HPGL, DXF, ...) 10. Technické prostředky pro počítačovou grafiku - úvod, zobrazovací podsystém počítače (adaptéry, monitory,...), tiskárny, zapisovače, snímače. 11. Úprava obrazu. Korekce jasu, ekvalizace histogramu, nelineární transformace (warping, morphing) diskrétní konvoluce. 12. Transformace v rovině, ořezávání objektů 13. Základy 3D grafiky

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1.Adobe Photoshop 2.Adobe Photoshop 3.Adobe Photoshop 4. práce s VKM 5. práce s VKM 6. účelová mapa v MicroStation 7. účelová mapa v MicroStation 8. klasifikace obrazu ArcGIS 9. klasifikace obrazu ArcGIS 10. KOKEŠ - prostředí 11. KOKEŠ - kreba základních prvků 12. KOKEŠ - editace, buňky 13. zápočtový test