Detail předmětu

Geodézie III

GE07 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Bc. prez. program G > G povinný zimní semestr 2. ročník 5 kreditů

Bc. kombin. program GK > G povinný zimní semestr 2. ročník 5 kreditů

Bc. prez. program G > GI povinný zimní semestr 2. ročník 5 kreditů

Bc. kombin. program GK > GI povinný zimní semestr 2. ročník 5 kreditů

Teoretický základ a využití transformací v rovině a prostoru. Speciální směrová měření - gyroskopická a magnetická měření. Centrace měřených směrů a délek. Princip, měření a zpracování GPS/GLONASS. Zaměření podzemního vedení a objektů včetně případného vyhledání podzemního vedení.

Garant předmětu

Ing. Michal Kuruc, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie

Výsledky učení předmětu

Získání přehledu o problematice transformací. Základy měření a orientace geodetických sítí. Gyroskopická a magnetická měření. Základy metod GNSS

Prerekvizity

Standardní znalost matematiky, geometrie a fyziky. Zvládnutí základních technologií geodetických měření a výpočtů.

Korekvizity

Maticový počet, analytická geometrie, teorie chyb a vyrovnávací počet,

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Úspěsné složení nejméně tří písemných testů, odevzdání všech zadaných protokolů ze cvičení, udělení zápočtu, hodnocení ústní zkoušky alespoň dostatečně

Cíl

Získání přehledu o problematice transformací. Základy měření a orientace geodetických sítí. Gyroskopická a magnetická měření. Základy metod kosmické geodézie.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Trigonometrická nivelace
2. Transformace praovúhlých rovinných souřadnic v geodézii.Výpočet parametrů transformace vyrovnáním MNČ.
3. Shodnostní, podobnostní, afinní a projektivní transformace. Korekce transformovaných souřadnic váženými průměry
4. Tranformace prostorových praovůhlých souřadnic. Rotační matice. Výpočet parametrů vyrovnáním MNČ
5. Základy GNSS - GPS, GLONAS a další.
6. Signály GNSS, navigační zpráva, korekce měření.
7. Rovnice kódového a fázového měření. Rešení autonomního určení polohy
8. Diferencování a lineární kombinace kódových a fázových měření - princip a účel
9. Systémy diferenčního GNSS, aplikace GNSS
10. Vybrané metody směrové orientace - gyroskopická měření. Převod azimutu na směrník.
11. Vybrané metody směrové orientace - magnetická měření.
12. Vyhledáíní ztraceného bodu o známých souřadnicích
13. Další vývoj technologií v geodézii.

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Trigonometrická nivelace - 1
2. Trigonometrická nivelace - 2
3. Výpočet parametrů shodnostní a podobnostní (Helmertovy) transformace MNČ - 1
4. Výpočet parametrů shodnostní a podobnostní (Helmertovy) transformace MNČ - 2
5. Vybavení pro GNSS
6. Statická, rychlá statická a pseudokinematická metoda měření GPS - 1
7. Statická, rychlá statická a pseudokinematická metoda měření GPS - 1
8. Zpracování statického a pseudokinematického měření - 1
9. Zpracování statického a pseudokinematického měření - 2
10. Měření v reálné čase
11. Gyroskopická orientace - azimut
12. Vyhledáíní ztraceného bodu o známých souřadnicích
13. Záloha