Detail předmětu

Geodézie III

Akademický rok 2023/24

GE07 předmět zařazen v 1 studijním plánu

B-P-C-GK / GI zimní semestr 2. ročník

Teoretický základ a využití transformací v rovině a prostoru. Speciální směrová měření - gyroskopická a magnetická měření. Centrace měřených směrů a délek. Princip, měření a zpracování GPS/GLONASS. Zaměření podzemního vedení a objektů včetně případného vyhledání podzemního vedení.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Získání přehledu o problematice transformací. Základy měření a orientace geodetických sítí. Gyroskopická a magnetická měření. Základy metod kosmické geodézie.

Znalosti

Student získá přehled o problematice transformací, orientaci geodetických sítí, gyroskopických a magnetických měření a základy metod kosmické geodézie.

Osnova

1. Trigonometrická nivelace
2. Transformace praovúhlých rovinných souřadnic v geodézii.Výpočet parametrů transformace vyrovnáním MNČ.
3. Shodnostní, podobnostní, afinní a projektivní transformace. Korekce transformovaných souřadnic váženými průměry
4. Tranformace prostorových praovůhlých souřadnic. Rotační matice. Výpočet parametrů vyrovnáním MNČ
5. Základy GNSS - GPS, GLONAS a další.
6. Signály GNSS, navigační zpráva, korekce měření.
7. Rovnice kódového a fázového měření. Rešení autonomního určení polohy
8. Diferencování a lineární kombinace kódových a fázových měření - princip a účel
9. Systémy diferenčního GNSS, aplikace GNSS
10. Vybrané metody směrové orientace - gyroskopická měření. Převod azimutu na směrník.
11. Vybrané metody směrové orientace - magnetická měření.
12. Vyhledáíní ztraceného bodu o známých souřadnicích
13. Další vývoj technologií v geodézii.

Prerekvizity

Standardní znalost matematiky, geometrie a fyziky. Zvládnutí základních technologií geodetických měření a výpočtů.

Jazyk studia

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Trigonometrická nivelace 2. Transformace praovúhlých rovinných souřadnic v geodézii.Výpočet parametrů transformace vyrovnáním MNČ. 3. Shodnostní, podobnostní, afinní a projektivní transformace. Korekce transformovaných souřadnic váženými průměry 4. Tranformace prostorových praovůhlých souřadnic. Rotační matice. Výpočet parametrů vyrovnáním MNČ 5. Základy GNSS - GPS, GLONAS a další. 6. Signály GNSS, navigační zpráva, korekce měření. 7. Rovnice kódového a fázového měření. Rešení autonomního určení polohy 8. Diferencování a lineární kombinace kódových a fázových měření - princip a účel 9. Systémy diferenčního GNSS, aplikace GNSS 10. Vybrané metody směrové orientace - gyroskopická měření. Převod azimutu na směrník. 11. Vybrané metody směrové orientace - magnetická měření. 12. Vyhledáíní ztraceného bodu o známých souřadnicích 13. Další vývoj technologií v geodézii.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Trigonometrická nivelace - 1 2. Trigonometrická nivelace - 2 3. Výpočet parametrů shodnostní a podobnostní (Helmertovy) transformace MNČ - 1 4. Výpočet parametrů shodnostní a podobnostní (Helmertovy) transformace MNČ - 2 5. Vybavení pro GNSS 6. Statická, rychlá statická a pseudokinematická metoda měření GPS - 1 7. Statická, rychlá statická a pseudokinematická metoda měření GPS - 1 8. Zpracování statického a pseudokinematického měření - 1 9. Zpracování statického a pseudokinematického měření - 2 10. Měření v reálné čase 11. Gyroskopická orientace - azimut 12. Vyhledáíní ztraceného bodu o známých souřadnicích 13. Záloha