Detail předmětu

Geodézie II

Akademický rok 2023/24

GE03 předmět zařazen v 1 studijním plánu

B-P-C-GK / GI letní semestr 1. ročník

Geodetická polohová a výšková bodová pole. Souřadnicové a výškové systémy používané v ČR a jejich vývoj. Budování polohových a výškových bodových polí, základní metody, měřické kontroly, výpočty a odhady přesnosti. Nivelace a trigonometrické určení výšky. Metody podrobného polohopisného a výškopisného měření - polární a ortogonální metoda, plošná nivelace a tachymetrie. Výpočet ploch, kubatur, měření profilů.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Zvládnutí základních metod měření a výpočtů v polohových a výškových bodových polích a sítích.

Znalosti

Studentovi bude umožněno zvládnutí základních metod měření a výpočtů v polohových a výškových bodových polích s akcentem na měření převýšení a zpracování měřických dat.

Osnova

1. Geodetická polohová a výšková bodová pole.
2. Nivelace.
3. Plošná nivelace, základní metody zaměření a vyjádření terénu.
4. Plochy a kubatury, měření profilů.
5. Trigonometrické měření výšek.
6. Tachymetrie 1.
7. Tachymetrie 2.
8. Zpracování geodetických měření v bodových polích, kompletace elaborátu, technická zpráva.
9. Jednoduché sítě.
10. Komerční software pro geodetické výpočty.
Kurz je v plném rozsahu přednášek dostupný v rámci elektronické výuky na systému MOODLE.

Prerekvizity

Základy matematiky, geometrie a fyziky. Principy základních geodetických měření a výpočtů.

Jazyk studia

čeština

Kredity

6 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Geodetická polohová a výšková bodová pole. 2. Nivelace. 3. Plošná nivelace, základní metody zaměření a vyjádření terénu. 4. Plochy a kubatury, měření profilů. 5. Trigonometrické měření výšek. 6. Tachymetrie 1. 7. Tachymetrie 2. 8. Zpracování geodetických měření v bodových polích, kompletace elaborátu, technická zpráva. 9. Jednoduché sítě. 10. Komerční software pro geodetické výpočty. Kurz je v plném rozsahu přednášek dostupný v rámci elektronické výuky na systému MOODLE.

Cvičení

13 týdnů, 3 hod./týden, povinné

Osnova

1. Polygonové pořady. 2. Automatizovaný výpočet polohy bodu (primárně software Groma). 3. Geodetická polohová a výšková bodová pole. 4. Nivelační přístroje. 5. Nivelace, technická nivelace. 6. Plošná nivelace, základní postupy zaměření terénu. 7. Trigonometrické měření výšek. 8. Tachymetrie. 9. Zpracování geodetických měření v bodových polích, kompletace elaborátu, technická zpráva. 10. Zápočet.