Detail předmětu

Aplikovaná optika a elektronika

Akademický rok 2023/24

GE02 předmět zařazen v 1 studijním plánu

B-P-C-GK / GI zimní semestr 2. ročník

Vývoj názorů na podstatu světla, světlo jako elektromagnetické záření, základy geometrické optiky, základy vlnové optiky, ideální optické zobrazení, Gaussova zobrazovací rovnice, základy maticového počtu pro řešení úloh geometrické optiky, reálné zobrazení, clony, hloubka ostrosti pole, vady zobrazovacích soustav, optické sklo, optické záření a fotometrie, jednoduché prvky zobrazovacích soustav - rovinné odrazné a lámavé plochy, planparalelní deska, optický klín, hranoly, sférické a asférické odrazné a lámavé plochy, čočky - oko, vizuální optické přístroje, mikroskop, dalekohled, zrcadlové teleskopy, projekční přístroje, rozlišovací schopnost optických přístrojů, základní optické části geodetických přístrojů, základy vláknové optiky, lasery.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Základy geometrické a vlnové optiky,
Části optických přístrojů, optika v geodézii a fotogrammetrii, lasery.

Znalosti

Studenti získají základy geometrické a vlnové optiky, informaci o částech optických přístrojů a optice v geodézii a fotogrammetrii.

Osnova

1. Vývoj názorů na podstatu světla, světlo jako elektromagnetické záření
2. Základy geometrické optiky,základy vlnové optiky
3. Ideální optické zobrazení, Gaussova zobrazovací rovnice
4. Základy maticového počtu pro řešení úloh geometrické optiky
5. Transformační matice optického zobrazení
6. Reálné zobrazení, clony, hloubka ostrosti pole
7. Vady zobrazovacích soustav, optické sklo, optické záření a fotometrie
8. Jednoduché prvky zobrazovacích soustav
9. Vizuální optické přístroje, mikroskop, dalekohled, zrcadlové teleskopy
10. Projekční přístroje
11. Rozlišovací schopnost optických přístrojů
12. Základní optické části geodetických přístrojů
13. Základy vláknové optiky, lasery, elektronika v geodézii

Prerekvizity

maticové výpočty

Jazyk studia

čeština

Kredity

6 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Vývoj názorů na podstatu světla, světlo jako elektromagnetické záření 2. Základy geometrické optiky,základy vlnové optiky 3. Ideální optické zobrazení, Gaussova zobrazovací rovnice 4. Základy maticového počtu pro řešení úloh geometrické optiky 5. Transformační matice optického zobrazení 6. Reálné zobrazení, clony, hloubka ostrosti pole 7. Vady zobrazovacích soustav, optické sklo, optické záření a fotometrie 8. Jednoduché prvky zobrazovacích soustav 9. Vizuální optické přístroje, mikroskop, dalekohled, zrcadlové teleskopy 10. Projekční přístroje 11. Rozlišovací schopnost optických přístrojů 12. Základní optické části geodetických přístrojů 13. Základy vláknové optiky, lasery, elektronika v geodézii

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1. Vývoj názorů na podstatu světla, světlo jako elektromagnetické záření 2. Základy geometrické optiky,základy vlnové optiky 3. Ideální optické zobrazení, Gaussova zobrazovací rovnice 4. Základy maticového počtu pro řešení úloh geometrické optiky 5. Transformační matice optického zobrazení 6. Reálné zobrazení, clony, hloubka ostrosti pole 7. Vady zobrazovacích soustav, optické sklo, optické záření a fotometrie 8. Jednoduché prvky zobrazovacích soustav 9. Vizuální optické přístroje, mikroskop, dalekohled, zrcadlové teleskopy 10. Projekční přístroje 11. Rozlišovací schopnost optických přístrojů 12. Základní optické části geodetických přístrojů 13. Zápočet