Detail předmětu

Geodézie I

Akademický rok 2023/24

GE01 předmět zařazen v 1 studijním plánu

B-P-C-GK / GI zimní semestr 1. ročník

Úvodní pojmy o geodezii a geodetických základech, měření směrů a úhlů, směr v prostoru a jeho složky – směr vodorovný a svislý, přístroje k měření – konstrukce teodolitů a jejich částí, metody měření vodorovných, zenitových (svislých) směrů (úhlů), chyby měřených směrů a úhlů. Centrace měřených směrů a úhlů. Metody měření délek pásmem. Nepřímé určení délek trigonometricky, elektronickými dálkoměry, optické a paralaktické měření délek. Chyby při měření délek a přesnosti určovaných délek. Převod měřených veličin na referenční plochu. Zpracování získaných dat - zejména základní souřadnicové výpočty.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Získání základních znalostí a přehledu o předmětu geodézie. Seznámení se s principy, metodami a zpracováním úhlových a délkových měření v geodézii.

Znalosti

Student získá základní znalosti a orientaci v předmětu geodézie. Seznámí se s principy, metodami a zpracováním úhlových a délkových měření v geodézii. A dále získá přehled o základním názvosloví, což mu umožní snadnější orientaci v navazujících předmětech.

Osnova

1. Úvodní pojmy a informace o geodezii a geodetických základech.
2. Jednoduché měřické pomůcky a práce s nimi.
3. Teodolit - konstrukční části.
4. Měření vodorovných směrů a úhlů.
5. Měření svislých úhlů.
6. Principy a metody měření délek, nepřímé optické měření délek .
7. Měření délek pásmem. Nepřímé trigonometrické měření délek.
8. Paralaktické měření délek, elektronické měření délek.
10. Převod měřených veličin na referenční plochu.
11. Souřadnicové výpočty 1.
12. Souřadnicové výpočty 2.
13. Transformace.
Kurz je v plném rozsahu přednášek dostupný v rámci elektronické výuky na systému MOODLE.

Prerekvizity

Středoškolská znalost matematiky, geometrie a fyziky. Základní znalost popisu krajiny a názvosloví orientace v terénu.

Jazyk studia

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvodní pojmy a informace o geodezii a geodetických základech. 2. Jednoduché měřické pomůcky a práce s nimi. 3. Teodolit - konstrukční části. 4. Měření vodorovných směrů a úhlů. 5. Měření svislých úhlů. 6. Principy a metody měření délek, nepřímé optické měření délek . 7. Měření délek pásmem. Nepřímé trigonometrické měření délek. 8. Paralaktické měření délek, elektronické měření délek. 10. Převod měřených veličin na referenční plochu. 11. Souřadnicové výpočty 1. 12. Souřadnicové výpočty 2. 13. Transformace.

Kurz je v plném rozsahu přednášek dostupný v rámci elektronické výuky na systému MOODLE.

Cvičení

13 týdnů, 3 hod./týden, povinné

Osnova

1. Úvodní pojmy a informace o geodezii a geodetických základech. 2. Jednoduché měřické pomůcky a práce s nimi. 3. Teodolit - konstrukční části. 4. Měření vodorovných směrů a úhlů. 5. Měření svislých úhlů. 6. Principy a metody měření délek, měření délek pásmem. 7. Elektronické měření délek - totální stanice. 8. Paralaktické měření délek, elektronické měření délek. 9. Převod měřených veličin na referenční plochu. 10. Souřadnicové výpočty 1. 11. Souřadnicové výpočty 2. 12. Rekapitulace. 13. Zápočet.