Detail předmětu

Soudní inženýrství – obecná metodika

Akademický rok 2023/24

DVB076 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

DPC-E zimní semestr 2. ročník

DPA-E zimní semestr 2. ročník

DKC-E zimní semestr 2. ročník

DKA-E zimní semestr 2. ročník

Znalecká činnost (historie, současné předpisy, subjekty vykonávající znaleckou činnost).
Výkon znalecké činnosti:
- prvotní znalecké úkony, podíl znalce při zajištění důkazu, skladba znaleckého posudku a expertízy,
- systémové komplexní pojetí posudku a expertízy (systémová analýza děje, matice hypotéz, matice stop, matice odrazu, matice korespondence poškození, aplikace zákonů logiky, presumpce neviny v aplikaci do technické analýzy),
- metody soudně znalecké analýzy (metoda zpětného odvíjení děje, metoda zužování mezí, analýza dějů v čase a prostoru, soudně inženýrská komparace, analýza havárií),
- aplikace předpisů ve znaleckém posudku, pravděpodobnost při znaleckém posuzování,
- specifika znalecké činnosti v jednotlivých druzích řízení (trestní, občanskoprávní, správní),
- týmová práce při znalecké analýze,
- praxe znalecké činnosti, vady znaleckých posudků.
Úvod do speciálních metodik soudního inženýrství (stavebnictví, strojírenství, analýza silničních nehod, oceňování majetku, stanovení výše majetkové újmy).

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Právní úprava a způsob výkonu znalecké činnosti po 1.1. 2021, vztah k Soudnímu inženýrství.

Znalosti

Systematická znalost předmětu Soudní inženýrství a praktická dovednost aplikace řešení negativních jevů v inženýrské praxi.

Osnova

1. Znalecká činnost (historie, současné předpisy, subjekty vykonávající znaleckou činnost).
2. Prvotní znalecké úkony, podíl znalce při zajištění důkazu.
3. Skladba znaleckého posudku a expertízy.
4. Systémové komplexní pojetí posudku a expertízy (systémová analýza děje, matice hypotéz, matice stop, matice odrazu, matice korespondence poškození.
5. Aplikace zákonů logiky v soudním inženýrství, presumpce neviny v aplikaci do technické analýzy.
6. Metody soudně znalecké analýzy (metoda zpětného odvíjení děje, metoda zužování mezí, analýza dějů v čase a prostoru, soudně inženýrská komparace, analýza havárií).
7. Aplikace předpisů ve znaleckém posudku, pravděpodobnost při znaleckém posuzování.
8. Specifika znalecké činnosti v jednotlivých druzích řízení (trestní, občanskoprávní, správní).
9. Týmová práce při znalecké analýze.
10. praxe znalecké činnosti, vady znaleckých posudků.
11. Úvod do speciálních metodik soudního inženýrství – posuzování příčin vad a poruch, znalecká činnost ve stavebnictví.
12. Znalecká činnost ve strojírenství, analýza silničních nehod.
13. Oceňování majetku, stanovení výše majetkové újmy.

Prerekvizity

Zvláštní vstupní znalosti nejsou požadovány.

Jazyk studia

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizované požadavky garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Znalecká činnost (historie, současné předpisy, subjekty vykonávající znaleckou činnost). 2. Prvotní znalecké úkony, podíl znalce při zajištění důkazu. 3. Skladba znaleckého posudku a expertízy. 4. Systémové komplexní pojetí posudku a expertízy (systémová analýza děje, matice hypotéz, matice stop, matice odrazu, matice korespondence poškození. 5. Aplikace zákonů logiky v soudním inženýrství, presumpce neviny v aplikaci do technické analýzy. 6. Metody soudně znalecké analýzy (metoda zpětného odvíjení děje, metoda zužování mezí, analýza dějů v čase a prostoru, soudně inženýrská komparace, analýza havárií). 7. Aplikace předpisů ve znaleckém posudku, pravděpodobnost při znaleckém posuzování. 8. Specifika znalecké činnosti v jednotlivých druzích řízení (trestní, občanskoprávní, správní). 9. Týmová práce při znalecké analýze. 10. praxe znalecké činnosti, vady znaleckých posudků. 11. Úvod do speciálních metodik soudního inženýrství – posuzování příčin vad a poruch, znalecká činnost ve stavebnictví. 12. Znalecká činnost ve strojírenství, analýza silničních nehod. 13. Oceňování majetku, stanovení výše majetkové újmy.