Detail předmětu

Soudní inženýrství – obecná metodika

DVB076 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Ph.D. prez. program DPC-E povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKC-E povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. prez. program DPA-E povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKA-E povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Znalecká činnost (historie, současné předpisy, subjekty vykonávající znaleckou činnost). Výkon znalecké činnosti: - prvotní znalecké úkony, podíl znalce při zajištění důkazu, skladba znaleckého posudku a expertízy, - systémové komplexní pojetí posudku a expertízy (systémová analýza děje, matice hypotéz, matice stop, matice odrazu, matice korespondence poškození, aplikace zákonů logiky, presumpce neviny v aplikaci do technické analýzy), - metody soudně znalecké analýzy (metoda zpětného odvíjení děje, metoda zužování mezí, analýza dějů v čase a prostoru, soudně inženýrská komparace, analýza havárií), - aplikace předpisů ve znaleckém posudku, pravděpodobnost při znaleckém posuzování, - specifika znalecké činnosti v jednotlivých druzích řízení (trestní, občanskoprávní, správní), - týmová práce při znalecké analýze, - praxe znalecké činnosti, vady znaleckých posudků. Úvod do speciálních metodik soudního inženýrství (stavebnictví, strojírenství, analýza silničních nehod, oceňování majetku, stanovení výše majetkové újmy).

Garant předmětu

doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení

Výsledky učení předmětu

Specifikace znalecké činnosti, způsob zpracování znaleckých posudků.

Prerekvizity

Zvláštní vstupní znalosti nejsou požadovány.

Korekvizity

Odborné znalosti v oborech, ve kterých lze předpokládat znaleckou činnost.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány příslušnými články třetí části Studijního a zkušebního řádu VUT

Způsob a kritéria hodnocení

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány příslušnými články třetí části Studijního a zkušebního řádu VUT.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

3 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Znalecká činnost (historie, současné předpisy, subjekty vykonávající znaleckou činnost).
2. Prvotní znalecké úkony, podíl znalce při zajištění důkazu.
3. Skladba znaleckého posudku a expertízy.
4. Systémové komplexní pojetí posudku a expertízy (systémová analýza děje, matice hypotéz, matice stop, matice odrazu, matice korespondence poškození.
5. Aplikace zákonů logiky v soudním inženýrství, presumpce neviny v aplikaci do technické analýzy.
6. Metody soudně znalecké analýzy (metoda zpětného odvíjení děje, metoda zužování mezí, analýza dějů v čase a prostoru, soudně inženýrská komparace, analýza havárií).
7. Aplikace předpisů ve znaleckém posudku, pravděpodobnost při znaleckém posuzování.
8. Specifika znalecké činnosti v jednotlivých druzích řízení (trestní, občanskoprávní, správní).
9. Týmová práce při znalecké analýze.
10. praxe znalecké činnosti, vady znaleckých posudků.
11. Úvod do speciálních metodik soudního inženýrství – posuzování příčin vad a poruch, znalecká činnost ve stavebnictví.
12. Znalecká činnost ve strojírenství, analýza silničních nehod.
13. Oceňování majetku, stanovení výše majetkové újmy.