Detail předmětu

Management investičních projektů

Akademický rok 2022/23

DVB074 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

DPC-E zimní semestr 1. ročník

DKC-E zimní semestr 1. ročník

DPA-E zimní semestr 1. ročník

DKA-E zimní semestr 1. ročník

Simulace a modelování investičních projektů. Specifika hodnocení investičních projektů dle sektoru a oboru. Analýza a řízení rizika investičních projektů. Očekávané hodnoty ukazatelů ekonomické efektivnosti s využitím simulace Monte Carlo.

Garant předmětu

prof. Ing. Jana Korytárová, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení

Cíl

Simulace a modelování stavebních investičních projektů v soukromém i veřejném sektoru v podmínkách rizika a nejistoty.

Osnova

1. Simulace a modelování investičních projektů – obecné teorie.
2. Legislativní požadavky související s přípravou a realizací investičních projektů v ČR.
3. Investiční záměry soukromého sektoru, developerské projekty.
4. Investiční záměry veřejného sektoru, projekty pozemního stavitelství.
5. Investiční záměry veřejného sektoru, projekty inženýrského stavitelství.
6. Specifika hodnocení investičních projektů dálniční a silniční infrastruktury, využití modelu HDM-4.
7. Specifika hodnocení projektů železniční infrastruktury.
8. Specifika hodnocení projektů vodní infrastruktury.
9. Řízení rizik projektů, simulace Monte Carlo, statistická analýza dat, příprava vstupních dat.
10.-11. Simulace Monte Carlo (využití software Crystal Ball) – vlastní výpočet, interpretace výstupních údajů.
12. Případové studie – projekt soukromého sektoru, přednáška z praxe.
13. Případová studie – projekt veřejného sektoru, přednáška z praxe.

Prerekvizity

V rozsahu magisterského studia studijního programu Stavební inženýrství, oboru Management stavebnictví

Jazyk výuky

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/253562

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Simulace a modelování investičních projektů – obecné teorie.
2. Legislativní požadavky související s přípravou a realizací investičních projektů v ČR.
3. Investiční záměry soukromého sektoru, developerské projekty.
4. Investiční záměry veřejného sektoru, projekty pozemního stavitelství.
5. Investiční záměry veřejného sektoru, projekty inženýrského stavitelství.
6. Specifika hodnocení investičních projektů dálniční a silniční infrastruktury, využití modelu HDM-4.
7. Specifika hodnocení projektů železniční infrastruktury.
8. Specifika hodnocení projektů vodní infrastruktury.
9. Řízení rizik projektů, simulace Monte Carlo, statistická analýza dat, příprava vstupních dat.
10.-11. Simulace Monte Carlo (využití software Crystal Ball) – vlastní výpočet, interpretace výstupních údajů.
12. Případové studie – projekt soukromého sektoru, přednáška z praxe.
13. Případová studie – projekt veřejného sektoru, přednáška z praxe.