Detail předmětu

Metody a právní aspekty vědecké práce a výzkumu

DV81 předmět zařazen ve 2 studijních plánech

Ph.D. prez. program nD > MGS povinný letní semestr 1. ročník 2 kredity

Ph.D. kombin. program nDK > MGS povinný letní semestr 1. ročník 2 kredity

Garant předmětu

prof. Ing. Jana Korytárová, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné