Detail předmětu

Krizový management

DV76 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Ph.D. prez. program nD > MGS povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program nDK > MGS povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. prez. program nDA > MGS povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program nDKA > MGS povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Definice krize, typy krizí, příčiny vzniku, možnosti prevence podle typu krize, krize subjektu právnického nebo fyzického, krize během života podnikatelských subjektů, specifika ve stavebnictví, trojúhelník riziko/spolehlivost/jakost, systém manažmentu rizik stavebního podniku, nástroje-katalogy a mapy rizik, podcenění rizik insolvence, vznik krize, fáze krize, krizové plánování.

Garant předmětu

doc. Ing. Tomáš Hanák, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení

Prerekvizity

Principy a zásady rozhodování, plánování, personalistika, komunikace a řešení konfliktů, řízení a vedení týmů.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Cíl

Naučit stavebního inženýra zvládat možné krizové jevy z pozice manažéra a pomocí simulace vštípit mu dovednosti vedoucí zejména k prevenci krizových událostí, případně k reakci na proběhlou krizi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

3 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Krize jako havarijní nebo tísňový následek
2. Systém manažerského řízení krizových stavů
3. Prevence krizí a reakce na ně
4. Fáze krize
5. Možnosti vzniku krizí během života podnikatelského subjektu
6. Podnikatelské subjekty ve stavebnictví
7. Podnikání ve stvebnictví a rizika
8. Trojúhelník riziko/spolehlivost/jakost
9. Systém manažementu rizik stavebního podniku
10.Nástroje manažementu rizik-katalogy, mapy
11.Podcenění rizik, vznik krize, zejména insolvence
12.Krizové plánování