Detail předmětu

Krizový management

Akademický rok 2023/24

DV76 předmět zařazen ve 2 studijních plánech

D-P-C-SI (N) / MGS letní semestr 1. ročník

D-K-C-SI (N) / MGS letní semestr 1. ročník

Definice krize, typy krizí, příčiny vzniku, možnosti prevence podle typu krize, krize subjektu právnického nebo fyzického, krize během života podnikatelských subjektů, specifika ve stavebnictví, trojúhelník riziko/spolehlivost/jakost, systém manažmentu rizik stavebního podniku, nástroje-katalogy a mapy rizik, podcenění rizik insolvence, vznik krize, fáze krize, krizové plánování.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Naučit stavebního inženýra zvládat možné krizové jevy z pozice manažéra a pomocí simulace vštípit mu dovednosti vedoucí zejména k prevenci krizových událostí, případně k reakci na proběhlou krizi.

Osnova

1. Krize jako havarijní nebo tísňový následek
2. Systém manažerského řízení krizových stavů
3. Prevence krizí a reakce na ně
4. Fáze krize
5. Možnosti vzniku krizí během života podnikatelského subjektu
6. Podnikatelské subjekty ve stavebnictví
7. Podnikání ve stvebnictví a rizika
8. Trojúhelník riziko/spolehlivost/jakost
9. Systém manažementu rizik stavebního podniku
10.Nástroje manažementu rizik-katalogy, mapy
11.Podcenění rizik, vznik krize, zejména insolvence
12.Krizové plánování

Prerekvizity

Principy a zásady rozhodování, plánování, personalistika, komunikace a řešení konfliktů, řízení a vedení týmů.

Jazyk studia

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Krize jako havarijní nebo tísňový následek

2. Systém manažerského řízení krizových stavů

3. Prevence krizí a reakce na ně

4. Fáze krize

5. Možnosti vzniku krizí během života podnikatelského subjektu

6. Podnikatelské subjekty ve stavebnictví

7. Podnikání ve stvebnictví a rizika

8. Trojúhelník riziko/spolehlivost/jakost

9. Systém manažementu rizik stavebního podniku

10.Nástroje manažementu rizik-katalogy, mapy

11.Podcenění rizik, vznik krize, zejména insolvence

12.Krizové plánování