Detail předmětu

Krizový management

Akademický rok 2022/23

DV76 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

D-K-E-SI (N) letní semestr 1. ročník

D-K-C-SI (N) letní semestr 1. ročník

D-P-E-SI (N) letní semestr 1. ročník

D-P-C-SI (N) letní semestr 1. ročník

Definice krize, typy krizí, příčiny vzniku, možnosti prevence podle typu krize, krize subjektu právnického nebo fyzického, krize během života podnikatelských subjektů, specifika ve stavebnictví, trojúhelník riziko/spolehlivost/jakost, systém manažmentu rizik stavebního podniku, nástroje-katalogy a mapy rizik, podcenění rizik insolvence, vznik krize, fáze krize, krizové plánování.

Garant předmětu

doc. Ing. Tomáš Hanák, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení

Cíl

Naučit stavebního inženýra zvládat možné krizové jevy z pozice manažéra a pomocí simulace vštípit mu dovednosti vedoucí zejména k prevenci krizových událostí, případně k reakci na proběhlou krizi.

Osnova

1. Krize jako havarijní nebo tísňový následek
2. Systém manažerského řízení krizových stavů
3. Prevence krizí a reakce na ně
4. Fáze krize
5. Možnosti vzniku krizí během života podnikatelského subjektu
6. Podnikatelské subjekty ve stavebnictví
7. Podnikání ve stvebnictví a rizika
8. Trojúhelník riziko/spolehlivost/jakost
9. Systém manažementu rizik stavebního podniku
10.Nástroje manažementu rizik-katalogy, mapy
11.Podcenění rizik, vznik krize, zejména insolvence
12.Krizové plánování

Prerekvizity

Principy a zásady rozhodování, plánování, personalistika, komunikace a řešení konfliktů, řízení a vedení týmů.

Jazyk výuky

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/254952

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Krize jako havarijní nebo tísňový následek

2. Systém manažerského řízení krizových stavů

3. Prevence krizí a reakce na ně

4. Fáze krize

5. Možnosti vzniku krizí během života podnikatelského subjektu

6. Podnikatelské subjekty ve stavebnictví

7. Podnikání ve stvebnictví a rizika

8. Trojúhelník riziko/spolehlivost/jakost

9. Systém manažementu rizik stavebního podniku

10.Nástroje manažementu rizik-katalogy, mapy

11.Podcenění rizik, vznik krize, zejména insolvence

12.Krizové plánování