Detail předmětu

Současné ekonomické teorie a hospodářská politika

Akademický rok 2023/24

DV72 předmět zařazen ve 2 studijních plánech

D-P-C-SI (N) / MGS letní semestr 1. ročník

D-K-C-SI (N) / MGS letní semestr 1. ročník

Soudobé ekonomické teorie. Ekonomická teorie růstu. Hospodářská politika. Teorie a praxe hospodářské politiky. Celková rovnováha trhů. Monetární politika. Fiskální politika. Strukturální politika. Analýza účinnosti hospodářské politiky.Stabilizační politika. Makroekonomické modely. Mezinárodní ekonomická integrace.Hospodářská politika EU.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Získání znalostí a souvislostí z vybraných problémů ekonomické teorie a hospodářské politiky, principů teorie a fungování praxe hospodářské politiky i v kontextu mezinárodní ekonomické integrace.

Osnova

1.Vývoj ekonomického myšlení od antiky do 16.století.Merkantilizmus.Fyziokraté. Anglická klasická škola ekonomie (pracovní teorie hodnoty)
2.Neoklasické ekonomické teorie.Ekonomické teorie 20.století.
3.J.M.Keynes.Neokeynesyánské ekonomické teorie
4.Monetární ekonomické teorie.Ekonomické teorie růstu.Soudobé ekonomické teorie
5.Vývoj českého ekonomického myšlení. K.Engliš, A.Rašín atd.
6.Základní principy hospodářské politiky. Cíle hospodářské politiky. Nástroje hospodářské politiky. Instituce hospodářské politiky.
7.Monetární hospodářská politika. Podstata fungování fiskální politiky
8.Úloha veřejných financí. Stabilizační politika
9.Makroekonomické modely hospodářské politiky
10.Obchodní politika státu – integrace národních trhů
11.Vytváření jednotného ekonomického prostoru
12.Hospodářská politika a EU
13.Mezinárodní měnový systém a hospodářská politika

Prerekvizity

Znalost základních pojmů, kategorií a souvztažností z mikroekonomie, makroekonomie a světové ekonomiky v rozsahu magisterského studijního programu oboru Management stavebnictví

Jazyk studia

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1.Vývoj ekonomického myšlení od antiky do 16.století.Merkantilizmus.Fyziokraté. Anglická klasická škola ekonomie (pracovní teorie hodnoty) 2.Neoklasické ekonomické teorie.Ekonomické teorie 20.století. 3.J.M.Keynes.Neokeynesyánské ekonomické teorie 4.Monetární ekonomické teorie.Ekonomické teorie růstu.Soudobé ekonomické teorie 5.Vývoj českého ekonomického myšlení. K.Engliš, A.Rašín atd. 6.Základní principy hospodářské politiky. Cíle hospodářské politiky. Nástroje hospodářské politiky. Instituce hospodářské politiky. 7.Monetární hospodářská politika. Podstata fungování fiskální politiky 8.Úloha veřejných financí. Stabilizační politika 9.Makroekonomické modely hospodářské politiky 10.Obchodní politika státu – integrace národních trhů 11.Vytváření jednotného ekonomického prostoru 12.Hospodářská politika a EU 13.Mezinárodní měnový systém a hospodářská politika