Detail předmětu

Systémy řízení bází dat

Akademický rok 2023/24

DUB027 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

DPC-GK letní semestr 1. ročník

DPA-GK letní semestr 1. ročník

DKC-GK letní semestr 1. ročník

DKA-GK letní semestr 1. ročník

Základní pojmy databázové technologie, terminologie, datové modely, modelování, databázové nástroje.
Relační model dat, relační algebra, datová integrita.
Konceptuální modelování, E-R diagramy.
Jazyky relačních DBS, jazyk SQL.
Architektury databázových systémů.
Konkrétní databázové systémy typu ISAM a server SQL.
Praktické procvičení analytických dovedností při návrhu databázového systému zvolené předmětové oblasti v prostředí konkrétní DB aplikace.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Osnova

1. Datové modely a jejich odraz v používaných databázích.
2. Relační model dat, pojem relace a její reprezentace.
3. Relační algebra.
4. Konceptuální modelování.
5.–6. Tabulky a jejich vztahy, primární a cizí klíče, E-R diagramy.
7. Indexovací techniky.
8. Referenční integrita.
9. Jazyk SQL, příkazy podmnožin DDL a DML.
10. Konstrukce komplexního příkazu SELECT.
11. Pohledy, uložené procedury v jazyce TSQL. Transakční zpracování a řízení přístupu.
12. Moderní databázové systémy Oracle, MySQL, SQL Server, ISAM systémy.
13. Příklad analýzy jednoduchého informačního systému.

Prerekvizity

Uživatelské znalosti operačního systému, zejména práce se soubory a složkami.

Jazyk studia

čeština

Kredity

7 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Datové modely a jejich odraz v používaných databázích. 2. Relační model dat, pojem relace a její reprezentace. 3. Relační algebra. 4. Konceptuální modelování. 5.–6. Tabulky a jejich vztahy, primární a cizí klíče, E-R diagramy. 7. Indexovací techniky. 8. Referenční integrita. 9. Jazyk SQL, příkazy podmnožin DDL a DML. 10. Konstrukce komplexního příkazu SELECT. 11. Pohledy, uložené procedury v jazyce TSQL. Transakční zpracování a řízení přístupu. 12. Moderní databázové systémy Oracle, MySQL, SQL Server, ISAM systémy. 13. Příklad analýzy jednoduchého informačního systému.