Detail předmětu

Teorie energie a prostředí budov

Akademický rok 2023/24

DT62 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

D-P-C-SI (N) / PST zimní semestr 2. ročník

D-K-C-SI (N) / PST zimní semestr 2. ročník

D-K-E-SI (N) / PST zimní semestr 2. ročník

Řešení dílčího tématu z vybrané oblasti energetické bilance budov, energetického chování soustav technických zařízení budov a techniky prostředí staveb formou teoretické a případně experimentální práce.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Teoretické a experimentální znalosti potřebné k řešení energetických bilancí budov, přenosu energie a hmoty v soustavách TZB a zajištění kvality vnitřního prostředí budov.

Osnova

Zadání a formulace řešeného tématu.
Samostatné studium odborné literatury.
Tvorba rešerší.
Vytvoření modelu řešeného tématu.
Stanovení okrajových podmínek řešení.
Stanovení zjednodušujících podmínek řešení.
Vlastní teoretické řešení úlohy.
Experimentální ověření teoretického řešení úlohy.
Úpravy a verifikace teoretického řešení úlohy.
Zpracování a zobecnění výsledků řešení.
Zpracování písemného výstupu z řešení úlohy.
Prezentace a diskuse zpracované práce.

Prerekvizity

Aplikovaná fyzika, aplikovaná matematika, počítačové modelování, anglický jazyk, základy experimentálního měření v oblasti TZB, základy energetického hodnocení staveb, interní mikroklima budov.

Jazyk studia

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

Zadání a formulace řešeného tématu. Samostatné studium odborné literatury. Tvorba rešerší. Vytvoření modelu řešeného tématu. Stanovení okrajových podmínek řešení. Stanovení zjednodušujících podmínek řešení. Vlastní teoretické řešení úlohy. Experimentální ověření teoretického řešení úlohy. Úpravy a verifikace teoretického řešení úlohy. Zpracování a zobecnění výsledků řešení. Zpracování písemného výstupu z řešení úlohy. Prezentace a diskuse zpracované práce.