Detail předmětu

Vybrané statě z teorie inženýrských staveb

Akademický rok 2022/23

DRB029 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

DPC-E letní semestr 1. ročník

DKC-E letní semestr 1. ročník

DPA-E letní semestr 1. ročník

DKA-E letní semestr 1. ročník

Předmět „vybrané statě z teorie inženýrských staveb“ je zaměřen především na problematiku technického řešení dopravních staveb v základním členění – vodní cesty, pozemní komunikace, železniční stavby. Student bude seznámen se základy návrhu jednotlivých staveb, technickými parametry, přípravou projektové dokumentace, problematikou zajištění provozu a současným stavem.

Garant předmětu

prof. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr

Zajišťuje ústav

Ústav vodních staveb

Osnova

1. Vodní cesty – technické řešení (problematika splavnění vodního toku, klasifikace vodních cest, evropská a lokální).
2. Vodní cesty – stavební objekty (jez, plavební komora – vystrojení, rejdy).
3. Vodní cesty – lodní soupravy na vodních cestách ČR (tlačné lodní soupravy).
4. Využití vodních cest, ukázky realizací v ČR a ve světě dopravní model.
5. Pozemní komunikace (členění podle legislativy, skladebné prvky PK, předpisy, stupně projektové dokumentace).
6. Navrhování pozemních komunikací (směrové vedení, výškové vedení, šířkové uspořádání, konstrukce vozovky).
7.–8. Dopravní inženýrství (průzkumy, kapacita komunikací, kapacita křižovatek, dopravní prognózy), dopravní model.
9. Drážní infrastruktura, členění drah podle legislativy, členění na subsystémy, jednotný evropský železniční systém (interoperabilita).
10. Navrhování kolejové infrastruktury drážních staveb (geometrické parametry koleje, konstrukce železničního svršku a spodku).
11. Subsystémy Řízení a zabezpečení (zabezpečovací zařízení) a Energie (napájecí systémy, trakční vedení).
12. Organizace drážní dopravy, železniční stanice a uzly, propustnost sítí.
13. Závěrečné shrnutí, provázání technických parametrů staveb do podkladů pro ekonomická hodnocení.

Prerekvizity

Základní znalosti konstrukcí pozemních a inženýrských staveb.

Jazyk výuky

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/254470

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Vodní cesty – technické řešení (problematika splavnění vodního toku, klasifikace vodních cest, evropská a lokální).
2. Vodní cesty – stavební objekty (jez, plavební komora – vystrojení, rejdy).
3. Vodní cesty – lodní soupravy na vodních cestách ČR (tlačné lodní soupravy).
4. Využití vodních cest, ukázky realizací v ČR a ve světě dopravní model.
5. Pozemní komunikace (členění podle legislativy, skladebné prvky PK, předpisy, stupně projektové dokumentace).
6. Navrhování pozemních komunikací (směrové vedení, výškové vedení, šířkové uspořádání, konstrukce vozovky).
7.–8. Dopravní inženýrství (průzkumy, kapacita komunikací, kapacita křižovatek, dopravní prognózy), dopravní model.
9. Drážní infrastruktura, členění drah podle legislativy, členění na subsystémy, jednotný evropský železniční systém (interoperabilita).
10. Navrhování kolejové infrastruktury drážních staveb (geometrické parametry koleje, konstrukce železničního svršku a spodku).
11. Subsystémy Řízení a zabezpečení (zabezpečovací zařízení) a Energie (napájecí systémy, trakční vedení).
12. Organizace drážní dopravy, železniční stanice a uzly, propustnost sítí.
13. Závěrečné shrnutí, provázání technických parametrů staveb do podkladů pro ekonomická hodnocení.