Detail předmětu

Matematické modelování ve vodním hospodářství

DRB025 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Ph.D. prez. program DPC-V povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKC-V povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. prez. program DPA-V povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKA-V povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Předmět se zabývá tvorbou a využitím matematických modelů ve vodním hospodářství. V úvodu jsou představeny základní postupy modelování hydrodynamických a disperzních jevů, sestavení koncepčního a matematického modelu. Jde o problémy proudění a transportu látek vody v tocích a inundačním území, ve vodních nádržích a objektech hydrotechnických staveb, v potrubí a v hydrogeologickém prostředí. Součástí předmětu je použití vhodného programového vybavení pro řešení konkrétních úloh numerickou cestou. Praktické použití je prováděno pro vybranou úlohu související s tématem doktorské práce.

Garant předmětu

prof. Ing. Jaromír Říha, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav vodních staveb

Prerekvizity

Hydraulika, hydrologie, numerické metody.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Cíl

Cílem je seznámit posluchače s principy matematického modelování ve vodním hospodářství. Kromě základních obecných postupů matematického modelování si doktorandi osvojí formulaci koncepčního modelu, sestavování matematického modelu, numerické řešení daného problému.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

3 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Úvod do matematického modelování.
2.–4. Koncepční model.
5.–8. Řídící rovnice, okrajové a počáteční podmínky.
9.–11. Praktické použití numerických metod.
12.–13. Použití vhodného software pro řešení konkrétních úloh.