Detail předmětu

Matematické modelování ve vodním hospodářství

Akademický rok 2023/24

DRB025 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

DPC-V letní semestr 1. ročník

DPA-V letní semestr 1. ročník

DKC-V letní semestr 1. ročník

DKA-V letní semestr 1. ročník

Předmět se zabývá tvorbou a využitím matematických modelů ve vodním hospodářství. V úvodu jsou představeny základní postupy modelování hydrodynamických a disperzních jevů, sestavení koncepčního a matematického modelu. Jde o problémy proudění a transportu látek vody v tocích a inundačním území, ve vodních nádržích a objektech hydrotechnických staveb, v potrubí a v hydrogeologickém prostředí.
Součástí předmětu je použití vhodného programového vybavení pro řešení konkrétních úloh numerickou cestou.
Praktické použití je prováděno pro vybranou úlohu související s tématem doktorské práce.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Cílem je seznámit posluchače s principy matematického modelování ve vodním hospodářství. Kromě základních obecných postupů matematického modelování si doktorandi osvojí formulaci koncepčního modelu, sestavování matematického modelu, numerické řešení daného problému.

Znalosti

Znalost principů matematického modelování ve vodním hospodářství. Kromě základních obecných postupů matematického modelování si studenti osvojí formulaci koncepčního modelu, sestavování matematického modelu, numerické řešení daného problému.

Osnova

1. Úvod do matematického modelování.
2.–4. Koncepční model.
5.–8. Řídící rovnice, okrajové a počáteční podmínky.
9.–11. Praktické použití numerických metod.
12.–13. Použití vhodného software pro řešení konkrétních úloh.

Prerekvizity

Hydraulika, hydrologie, numerické metody.

Jazyk studia

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

doktorská zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod do matematického modelování. 2.–4. Koncepční model. 5.–8. Řídící rovnice, okrajové a počáteční podmínky. 9.–11. Praktické použití numerických metod. 12.–13. Použití vhodného software pro řešení konkrétních úloh.