Detail předmětu

Hydromechanika

Akademický rok 2023/24

DRB023 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

DPC-V letní semestr 1. ročník

DPA-V letní semestr 1. ročník

DKC-V letní semestr 1. ročník

DKA-V letní semestr 1. ročník

Studium zahrnuje zejména oblast proudění newtonských kapalin, okrajově je uvedena i oblast toku kapalin nenewtonského typu. V základu předmětu jsou rozebírány teoretické obecné vztahy pro kinematiku vazkých tekutin – tři základní rovnice. Předmět uvádí současné poznatky z problematiky proudění v tlakových systémech i v tratích s volnou hladinou při ustáleném i neustáleném režimu.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Absolvent navazuje na znalosti základních předmětů hydraulika, hydrologie, matematika a fyzika. Rozšíří znalosti v hydraulice zejména v oblasti proudění se složitou strukturou. Získané poznatky základního typu mechaniky kontinua jsou aplikovatelné pro projekční a zejména výzkumnou praxi při využívání matematických modelů proudění kapaliny.

Osnova

1. Kapalné kontinuum.
2.–3. Kinematika kapalin – základní rovnice pro vazkou tekutinu.
4. Pásma pohybu.
5. Podobnost jevů v hydrodynamice.
6. Místní ztráty mechanické energie, ovlivňování singularit.
7.–8. Proudění v otevřených korytech.
9. Vodní skoky v divergentních vývarech, kruhových profilech.
10. Mostní profily, jezy při extrémních průtokových podmínkách.
11.–12. Proudění v difuzorovém režimu.
13. Nenewtonské modely.

Prerekvizity

Fyzika, hydraulika, matematika, odborné předměty v oboru Vodní hospodářství a vodní stavby

Jazyk studia

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

doktorská zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Kapalné kontinuum.

2.–3. Kinematika kapalin – základní rovnice pro vazkou tekutinu.

4. Pásma pohybu.

5. Podobnost jevů v hydrodynamice.

6. Místní ztráty mechanické energie, ovlivňování singularit.

7.–8. Proudění v otevřených korytech.

9. Vodní skoky v divergentních vývarech, kruhových profilech.

10. Mostní profily, jezy při extrémních průtokových podmínkách.

11.–12. Proudění v difuzorovém režimu.

13. Nenewtonské modely.