Detail předmětu

Vodárenství

Akademický rok 2023/24

DPB031 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

DPC-V zimní semestr 2. ročník

DPA-V zimní semestr 2. ročník

DKC-V zimní semestr 2. ročník

DKA-V zimní semestr 2. ročník

Metody analýza spotřeby vody, modely predikce potřeby vody, optimalizace návrhu systémů zásobování pitnou vodou, optimalizace tlakových poměrů, modely hydraulické analýzy vodovodních sítí, ztráty vody a metody jejich snižování, technické prostředky pro lokalizaci úniků, hodnocení technického stavu vodárenských systému, kritéria hodnocení, plánování rekonstrukcí, spolehlivost vodárenských systémů, modelování kvality vody při její distribuci.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Prohloubit znalosti z oblasti veřejného zásobování pitnou vodou se zaměřením na navrhování vodárenských systémů, stanovení a zvýšení spolehlivosti dodávek vody, plánování rekonstrukcí.

Znalosti

Prohloubení znalostí v oblasti vybraných problémů zásobování pitnou vodou jako jsou ztráty vody, plánovaní rekonstrukcí, riziková analýza apod.

Osnova

1.- 2. Analýzy spotřeby vody, metody výpočtu potřeby vody.
3.– 4. Optimalizace navrhování struktury vodárenských systémů.
5.– 6. Optimalizace tlakových poměrů vodovodních sítí.
7.- 8. Ztráty vody, způsoby jejich vykazování, ekonomická úroveň ztrát vody, chytré vodoměry.
9.- 10. Ukazatele technického stavu a způsoby jejich stanovení.
11. Posuzování technického stavu vodárenských systémů.
12. Plánování rekonstrukcí.
13. Riziková analýza vodárenských systémů.

Prerekvizity

Znalosti na úrovni předmětů BP003 Vodárenství a CP053 Vybrané statě z vodárenství.

Jazyk studia

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

doktorská zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1.- 2. Analýzy spotřeby vody, metody výpočtu potřeby vody. 3.– 4. Optimalizace navrhování struktury vodárenských systémů. 5.– 6. Optimalizace tlakových poměrů vodovodních sítí. 7.- 8. Ztráty vody, způsoby jejich vykazování, ekonomická úroveň ztrát vody, chytré vodoměry. 9.- 10. Ukazatele technického stavu a způsoby jejich stanovení. 11. Posuzování technického stavu vodárenských systémů. 12. Plánování rekonstrukcí. 13. Riziková analýza vodárenských systémů.