Detail předmětu

Městské odvodnění

Akademický rok 2023/24

DPB030 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

DPC-V zimní semestr 2. ročník

DPA-V zimní semestr 2. ročník

DKC-V zimní semestr 2. ročník

DKA-V zimní semestr 2. ročník

Předmět se podrobně zabývá odvodňováním urbanizovaných celků v návaznosti na hydrologické, hydraulické a další aspekty (stavebně technologické problémy výstavby stokových sítí apod.) Materiály stokových sítí. Spolehlivost a řízení stokových systémů. Základní normativní podklady navrhování, posuzování a řízení odvodnění urbanizovaných celků. Příprava absolventů předmětu je zaměřena na práci v širší oblasti (tedy příprava posluchače pro oblasti projektové činnosti, výstavby, legislativy, inženýrské činnosti) vodního hospodářství.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Předmět přináší informace o činnosti stokové sítě a o odvodňování urbanizovaných celků. Předmět seznamuje s postupem návrhu stokových sítí, se související legislativou a s problémy při výstavbě stokových sítí. Dále se zabývá podrobným zpracováním výpočtů pro návrh dimenzí stokových sítí (hydrologie dešťů, množství splaškových odpadních vod)

Znalosti

Student zvládne cíl předmětu: plánování, návrh, řízení a rekonstrukci stokových sítí včetně hydroinformatiky.

Osnova

1. Úvod do problematiky a seznámení se s tématem a základními pojmy.
2. Druhy stokových sítí a jejich schémata.
3. Stanovení návrhového průtoku splaškových odpadních vod.
4. Stanovení návrhového průtoku dešťových odpadních vod, zpracování dešťoměrných údajů.
5. Hydraulika – shrnutí principů pro netlakové proudění.
6. Trubní materiály stokových sítí a objekty na stokových sítích.
7. Kanalizační přípojky, odlehčovací komory a dešťové nádrže.
8. Zkoušení vodotěsnosti na stokových sítích.
9. Obsluha a údržba stokových sítí.
10. Netradiční způsoby odkanalizování (tlaková, podtlaková a maloprofilová kanalizace).
11. Výstavba stokových sítí.
12. Obnova stokových sítí.
13. Informace o zkoušce, procvičení probrané problematiky.

Prerekvizity

Hydraulika, Hydrologie, Inženýrské sítě, Chemie a technologie vody, Stokování

Jazyk studia

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

doktorská zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod do problematiky a seznámení se s tématem a základními pojmy. 2. Druhy stokových sítí a jejich schémata. 3. Stanovení návrhového průtoku splaškových odpadních vod. 4. Stanovení návrhového průtoku dešťových odpadních vod, zpracování dešťoměrných údajů. 5. Hydraulika – shrnutí principů pro netlakové proudění. 6. Trubní materiály stokových sítí a objekty na stokových sítích. 7. Kanalizační přípojky, odlehčovací komory a dešťové nádrže. 8. Zkoušení vodotěsnosti na stokových sítích. 9. Obsluha a údržba stokových sítí. 10. Netradiční způsoby odkanalizování (tlaková, podtlaková a maloprofilová kanalizace). 11. Výstavba stokových sítí. 12. Obnova stokových sítí. 13. Informace o zkoušce, procvičení probrané problematiky.