Detail předmětu

Jakost vody v povodí

Akademický rok 2023/24

DPB028 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

DPC-V letní semestr 1. ročník

DPA-V letní semestr 1. ročník

DKC-V letní semestr 1. ročník

DKA-V letní semestr 1. ročník

Předmět navazuje na čištění odpadních vod. Cílem je seznámení s základními charakteristikami vody, základy hydrobiologie, druhy znečišťovatelů a jejich efekty, metodami vyhodnocení kvality vody. Předmět se zabývá podzemními vodami, povrchovými vodami a kvalitou vody ve vodních nádržích. Důležitou součástí předmětu jsou také havárie na vodách a jejich sanace, řízení kvality vody a zákonná opatření pro ochranu vod v ČR. Poslední kapitola je věnována simulačním modelům pro modelování kvality vody v recipientu (QUAL2E).

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Charakteristika vod, znečištění srážkových, povrchových a podzemních vod. Matematické modelování kvality vody.

Znalosti

Student zvládne problematiku znečištění srážkových, povrchových a podzemních vod a matematické modelování kvality vody.

Osnova

1. Úvod, význam a funkce vod, historie.
2. Hydrobiologie.
3. Látky ohrožující jakost a nezávadnost vod, změna jakosti vody, závadné látky.
4. Látky ohrožující jakost a nezávadnost vod, odpadní vody městské, splaškové, srážkové, průmyslové.
5. Srážkové vody, znečištění, kyselé srážky, vliv znečištěných srážkových vod na jakost vod.
6. Podzemní vody, znečištění, migrace a samočištění, šíření znečištění.
7. Podzemní vody, ochrana podzemních vod, hydrogeologický průzkum, opatření na ochranu podzemních vod.
8. Povrchové vody, čistota a znečišťování, samočištění, kyslíkové poměry na toku.
9. Povrchové vody, kyslíkový režim v toku, směšování, jakost vod a jejich klasifikace, vypouštění odpadních vod do povrchových vod.
10. Matematické modelování jakosti vody v tocích.
11. Matematické modelování jakosti vody v nádržích.
12. Havarijní stavy v čistotě vod, rozdělení havárií, průběh havárií, řešení havárií
13. Ochrana vod v ČR.

Prerekvizity

Chemie, hydrologie

Jazyk studia

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

doktorská zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod, význam a funkce vod, historie. 2. Hydrobiologie. 3. Látky ohrožující jakost a nezávadnost vod, změna jakosti vody, závadné látky. 4. Látky ohrožující jakost a nezávadnost vod, odpadní vody městské, splaškové, srážkové, průmyslové. 5. Srážkové vody, znečištění, kyselé srážky, vliv znečištěných srážkových vod na jakost vod. 6. Podzemní vody, znečištění, migrace a samočištění, šíření znečištění. 7. Podzemní vody, ochrana podzemních vod, hydrogeologický průzkum, opatření na ochranu podzemních vod. 8. Povrchové vody, čistota a znečišťování, samočištění, kyslíkové poměry na toku. 9. Povrchové vody, kyslíkový režim v toku, směšování, jakost vod a jejich klasifikace, vypouštění odpadních vod do povrchových vod. 10. Matematické modelování jakosti vody v tocích. 11. Matematické modelování jakosti vody v nádržích. 12. Havarijní stavy v čistotě vod, rozdělení havárií, průběh havárií, řešení havárií 13. Ochrana vod v ČR.