Detail předmětu

Aplikace metod operačního výzkumu ve vodním hospodářství

Akademický rok 2023/24

DPB026 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

DPC-V letní semestr 1. ročník

DPA-V letní semestr 1. ročník

DKC-V letní semestr 1. ročník

DKA-V letní semestr 1. ročník

Lineární propgramování, nelineární programování, kombinatorické metody, multikriteriální optimalizační úlohy, teorie grafů, metody síťové analýzy, řízení projektů, poruchovost a spolehlivost systémů, modelování spolehlivosti, neuronové sítě, genetické algoritmy, analýza a řízení rizik

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Prohloubení znalostí o možnostech využití a použití vybraných optimalizačních metod a metod pro řízení projektů při navrhování a provozování vodohospodářských systémů a staveb. Zpracování případových studiií s využitím vybraných optimalizačních metod.

Znalosti

Přehled o používaných optimalizačních metodách ve vodním hospodářství.

Osnova

1. - 4. Vybrané úlohy nelineární programování a způsoby jejich řešení.
5. - 8. Multikriteriální optimalizační úlohy, metody řešení.
9. – 12. Využití umělých neuronových sítí, genetické algoritmy, dostupný software pro jejich použití.
13. Riziková analýza.

Prerekvizity

Znalosti na úrovni předmětu CP003 Operační a systémová analýza v rámci magisterského studijního programu Stavební inženýrství - obor vodní hospodářství a vodní stavby.

Jazyk studia

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

doktorská zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. - 4. Vybrané úlohy nelineární programování a způsoby jejich řešení. 5. - 8. Multikriteriální optimalizační úlohy, metody řešení. 9. – 12. Využití umělých neuronových sítí, genetické algoritmy, dostupný software pro jejich použití. 13. Riziková analýza.