Detail předmětu

Aplikace metod operačního výzkumu ve vodním hospodářství

Akademický rok 2022/23

DP65 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

D-K-E-SI (N) letní semestr 1. ročník

D-K-C-SI (N) letní semestr 1. ročník

D-P-E-SI (N) letní semestr 1. ročník

D-P-C-SI (N) letní semestr 1. ročník

Lineární propgramování, nelineární programování, kombinatorické metody, multikriteriální optimalizační úlohy, teorie grafů, metody síťové analýzy, řízení projektů, poruchovost a spolehlivost systémů, modelování spolehlivosti, neuronové sítě, genetické algoritmy, analýza a řízení rizik

Garant předmětu

doc. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství obcí

Cíl

Prohloubení znalostí o možnostech využití a použití vybraných optimalizačních metod a metod pro řízení projektů při navrhování a provozování vodohospodářských systémů a staveb. Zpracování případových studiií s využitím vybraných optimalizačních metod.

Znalosti

Přehled o používaných optimalizačních metodách ve vodním hospodářství.

Osnova

1. Lineární programování
2. Specifické úlohy lineárního propgramování, dopravní problém
3 - 6. Nelineární programování
7. Dynamické programování
8 - 9. Multikriteriální optimalizační úlohy, metody řešení
10-11. Řízení projektů
12. Využití umělých neuronových sítí, genetické algoritmy
13. Riziková analýza

Prerekvizity

Znalosti na úrovni předmětu CP03 Operační a systémová analýza v rámci magisterského studijního programu Stavební inženýrství - obor vodní hospodářství a vodní stavby.

Jazyk výuky

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/255945

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Lineární programování
2. Specifické úlohy lineárního propgramování, dopravní problém
3 - 6. Nelineární programování
7. Dynamické programování
8 - 9. Multikriteriální optimalizační úlohy, metody řešení
10-11. Řízení projektů
12. Využití umělých neuronových sítí, genetické algoritmy
13. Riziková analýza