Detail předmětu

Aplikace metod operačního výzkumu ve vodním hospodářství

Akademický rok 2023/24

DP65 předmět zařazen ve 2 studijních plánech

D-P-C-SI (N) / VHS letní semestr 1. ročník

D-K-C-SI (N) / VHS letní semestr 1. ročník

Lineární propgramování, nelineární programování, kombinatorické metody, multikriteriální optimalizační úlohy, teorie grafů, metody síťové analýzy, řízení projektů, poruchovost a spolehlivost systémů, modelování spolehlivosti, neuronové sítě, genetické algoritmy, analýza a řízení rizik

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Prohloubení znalostí o možnostech využití a použití vybraných optimalizačních metod a metod pro řízení projektů při navrhování a provozování vodohospodářských systémů a staveb. Zpracování případových studiií s využitím vybraných optimalizačních metod.

Znalosti

Přehled o používaných optimalizačních metodách ve vodním hospodářství.

Osnova

1. Lineární programování
2. Specifické úlohy lineárního propgramování, dopravní problém
3 - 6. Nelineární programování
7. Dynamické programování
8 - 9. Multikriteriální optimalizační úlohy, metody řešení
10-11. Řízení projektů
12. Využití umělých neuronových sítí, genetické algoritmy
13. Riziková analýza

Prerekvizity

Znalosti na úrovni předmětu CP03 Operační a systémová analýza v rámci magisterského studijního programu Stavební inženýrství - obor vodní hospodářství a vodní stavby.

Jazyk studia

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Lineární programování 2. Specifické úlohy lineárního propgramování, dopravní problém 3 - 6. Nelineární programování 7. Dynamické programování 8 - 9. Multikriteriální optimalizační úlohy, metody řešení 10-11. Řízení projektů 12. Využití umělých neuronových sítí, genetické algoritmy 13. Riziková analýza