Detail předmětu

Vodárenství

Akademický rok 2022/23

DP63 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

D-K-E-SI (N) zimní semestr 1. ročník

D-K-C-SI (N) zimní semestr 1. ročník

D-P-E-SI (N) zimní semestr 1. ročník

D-P-C-SI (N) zimní semestr 1. ročník

Metody analýza spotřeby vody, modely predikce potřeby vody, optimalizace návrhu systémů zásobování pitnou vodou, optimalizace tlakových poměrů, modely hydraulické analýzy vodovodních sítí, ztráty vody a metody jejich snižování, technické prostředky pro lokalizaci úniků, hodnocení technického stavu vodárenských systému, kritéria hodnocení, plánování rekonstrukcí, spolehlivost vodárenských systémů, modelování kvality vody při její distribuci.

Garant předmětu

doc. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství obcí

Cíl

Prohloubit znalosti z oblasti veřejného zásobování pitnou vodou se zaměřením na navrhování vodárenských systémů, stanovení a zvýšení spolehlivosti dodávek vody, plánování rekonstrukcí.

Znalosti

Prohloubení znalostí v oblasti vybraných problémů zásobování pitnou vodou jako jsou ztráty vody, plánovaní rekonstrukcí, riziková analýza apod.

Osnova

1. Vývoj spotřeby vody
2. Výhledové potřeby vody, výpočet potřeby vody
3.- 4. Optimalizace navrhování struktury vodárenských systémů
5. -6. Optimalizace tlakových poměrů
7. Tlakové redukční ventily
8. Ztráty vody
9. Technické prostředky pro lokalizyci úniků, korelátory
10. Ukazatele technického stavu a způsoby jejich stanovení
11. Posuzování technického stavu vodovodních sítí
12. Plánování rekonstrukcí
13. Riziková analýza

Prerekvizity

Znalosti na úrovni předmětů 0P0 Doprava vody nebo BP03 Vodárenství z magisterských studijních programů

Jazyk výuky

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/253027

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Vývoj spotřeby vody
2. Výhledové potřeby vody, výpočet potřeby vody
3.- 4. Optimalizace navrhování struktury vodárenských systémů
5. -6. Optimalizace tlakových poměrů
7. Tlakové redukční ventily
8. Ztráty vody
9. Technické prostředky pro lokalizyci úniků, korelátory
10. Ukazatele technického stavu a způsoby jejich stanovení
11. Posuzování technického stavu vodovodních sítí
12. Plánování rekonstrukcí
13. Riziková analýza