Detail předmětu

Čištění odpadních vod

DP61 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Ph.D. prez. program nD > VHS povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program nDK > VHS povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. prez. program nDA > VHS povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program nDKA > VHS povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Cílem předmětu je seznámení s pokrokovými technologiemi čištění odpadních vod s důrazem na odstraňování nutrientů, bytnění aktivovaného kalu, odstraňování obtížně rozložitelných látek, anaerobního čištění odpadních vod a hygienizace kalů.

Garant předmětu

prof. Ing. Petr Hlavínek, CSc., MBA

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství obcí

Prerekvizity

Chemie a technologie vody, čištění odpadních vod městských a průmyslových

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Cíl

Pokrokové metody čištění, odstraňování nutrientů, bytnění aktivovaného kalu, anaerobní čištění odpadních vod, hygienizace kalů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

3 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1.Úvod do pokrokových technologií čištění OV.
2.Odstraňování dusíku nitrifikací a denitrifikací.
3.Biologické odstraňování fosforu.
4.Návrh systémů pro potlačení bytnění aktivovaného kalu.
5.Odstraňování toxických a obtížně rozložitelných sloučenin.
6.Návrh procesů anaerobního čištění odpadních vod.
7.Anaerobně-aerobní čištění odpadních vod.
8.Hygienické zabezpečení odpadních vod a kalů.
9.Zpracování a znovuvyužití odpadních vod.
10.Ekonomika návrhu čistíren odpadních vod.
11.Sledování řízení a hodnocení provozu čistíren odpadních vod.
12.Použití matematických modelů pro biologické procesy čištění odpadních vod.
13.Automatizace a řízení provozu čistíren odpadních vod.