Detail předmětu

Teorie drážního spodku

Akademický rok 2023/24

DN62 předmět zařazen ve 2 studijních plánech

D-P-C-SI (N) / KDS zimní semestr 2. ročník

D-K-C-SI (N) / KDS zimní semestr 2. ročník

Formou seminářů jsou studenti seznamování s teorií statického a dynamického návrhu a posouzení drážního spodku. Důraz je kladen na problematiku zvyšování rychlostí a nápravových hmotností na stávajících tratích.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Cílem předmětu je prohloubit znalosti studenta v oblasti teorie drážního spodku se zaměřením na téma disertační práce.

Osnova

1.-3. Úvod a příprava studované literatury.
4.-10. Semináře na zadané téma.
11.-13. Zpracování seminární práce se zadanou tématikou.

Prerekvizity

Stavební mechanika, nelineární mechanika, dynamika stavebních konstrukcí, numerická matematika, fyzika.
Mechanika zemin, stabilita svahů, zemní tlaky, zhutňování zemin, zlepšování vlastností zemin, stabilizace zemin.
Konstrukce železničního spodku, geometrické parametry koleje, projektování železničních tratí a stanic.

Jazyk studia

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1.-3. Úvod a příprava studované literatury. 4.-10. Semináře na zadané téma. 11.-13. Zpracování seminární práce se zadanou tématikou.