Detail předmětu

Teorie drážního svršku

DN61 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Ph.D. prez. program nD > KDS povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program nDK > KDS povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. prez. program nDA > KDS povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program nDKA > KDS povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

• Formou seminářů jsou studenti seznamování s teorií statického a dynamického návrhu a posouzení drážního svršku a kolejových konstrukcí. Důraz je kladen na problematiku zvyšování rychlostí a nápravových hmotností na stávajících tratích.

Garant předmětu

doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav železničních konstrukcí a staveb

Prerekvizity

• Stavební mechanika, nelineární mechanika, dynamika stavebních konstrukcí, numerická matematika, fyzika.
• Konstrukce železničního svršku, kolejové konstrukce.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Cíl

Cílem předmětu je prohloubit znalosti studenta v oblasti teorie drážního svršku se zaměřením na téma disertační práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

3 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1.-3. Úvod a příprava studované literatury.
4.-10. Semináře na zadané téma.
11.-13. Zpracování seminární práce se zadanou tématikou.