Detail předmětu

Teorie drážního svršku

Akademický rok 2022/23

DN61 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

D-K-E-SI (N) letní semestr 1. ročník

D-K-C-SI (N) letní semestr 1. ročník

D-P-E-SI (N) letní semestr 1. ročník

D-P-C-SI (N) letní semestr 1. ročník

• Formou seminářů jsou studenti seznamování s teorií statického a dynamického návrhu a posouzení drážního svršku a kolejových konstrukcí. Důraz je kladen na problematiku zvyšování rychlostí a nápravových hmotností na stávajících tratích.

Garant předmětu

doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav železničních konstrukcí a staveb

Cíl

Cílem předmětu je prohloubit znalosti studenta v oblasti teorie drážního svršku se zaměřením na téma disertační práce.

Osnova

1.-3. Úvod a příprava studované literatury.
4.-10. Semináře na zadané téma.
11.-13. Zpracování seminární práce se zadanou tématikou.

Prerekvizity

• Stavební mechanika, nelineární mechanika, dynamika stavebních konstrukcí, numerická matematika, fyzika.
• Konstrukce železničního svršku, kolejové konstrukce.

Jazyk výuky

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/255333

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1.-3. Úvod a příprava studované literatury.
4.-10. Semináře na zadané téma.
11.-13. Zpracování seminární práce se zadanou tématikou.