Detail předmětu

Životní prostředí a projektování pozemních komunikací

DM63 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Ph.D. prez. program nD > KDS povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program nDK > KDS povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. prez. program nDA > KDS povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program nDKA > KDS povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Silniční doprava má výrazný podíl na znečišťování životního prostředí (exhalace, hluk, skleníkové plyny) a proto je třeba i při návrhu silničních komunikací tyto negativní vlivy co nejvíce eliminovat.

Garant předmětu

Ing. Michal Radimský, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemních komunikací

Prerekvizity

Kompletní návrh trasy pozemních komunikací, výpočet a vytyčení geometrie pozemních komunikací, znalost používaných silničních materiálů a běžných konstrukcí vozovky. Znalost hodnocení vlivu staveb na životní prostředí.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty dopady dopravy na žívotní prostředí. Způsoby jeho řešení včetně platných právních předpisů a technických norem.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

3 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1.-3. Úvod a příprava studované literatury
4.-10. Semináře na zadané téma
11.-13. Zpracování seminární práce na zadanou tématiku